VYHLÍDKOVÉ KADIBUDKY, 2010


Veřejný prostor - nejen v Praze - postrádá celou řadu prvků základní vybavenosti - stále není dostatečně vstřícný k lidem, kteří jej chtějí využívat. Vzali jsme to jako výzvu. Na Letnou a Dívčí hrady jsme nainstalovali dvě sezónní kadibudky. Neměli jsme v úmyslu kompenzovat ignoranci vedení města, ale zábavnou formou ji zviditelnit.

Objekt na Dívčích hradech je pouhou citací klasické formy - s bezkonkurenčním výhledem. Na Letné jsme se pokusili původní vzor interpretovat po svém. Použitý materiál je z valné většiny recyklovaný. Úspěšná instalace by se neobešla bez pomoci našich přátel.

Obě stavby zmizely po několika týdnech, nicméně obě dostály svému účelu a našly si své návštěvníky. Celý projekt se uskutečnil za podpory firmy TOI TOI a.s.

 

Foto: Ester Havlová

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

© H3T architekti. All rights reserved.