VĚŽ EVA V SADSKÉ, 2013


Nečekaná účast na letním architektonicko-sochařském sympoziu na pile v Sadské nás přiměla k zamyšlení se nad tématem dřevostaveb většího měřítka. Revize konstrukčních systémů a principů vedla k návrhu rotačního hyperboloidu. Konstrukce tohoto typu se hojně užívali na počátku 19. století pro inženýrské stavby, avšak v ocelovém nebo betonovém materiálovém provedení.

Principielně se však muselo jednat o dřevostavbu a proto jsme se rozhodli uskutečnit experiment a během dvou týdnů jsme zrealizovali pokusnou stavbu z modřínových prken.
Na stavbu bylo zapotřebí 4m³ modřínových prken profilu 140 x 30mm a cca 100kg ocelového spojovacího materiálu. Montovaná stavba je založena na recyklovaných betonových prefabrikátech. Velké díky patří všem, kteří se na stavbě jakkoli podíleli.

foto: Rosťa Zapletal

Vez h3t 001   rostislav zapletal 2013
Vez h3t 003   rostislav zapletal 2013
Vez h3t 005   rostislav zapletal 2013
Vez h3t 006   rostislav zapletal 2013
Vez h3t 007   rostislav zapletal 2013
Vez h3t 008   rostislav zapletal 2013
Vez h3t 009   rostislav zapletal 2013
Vez h3t 010   rostislav zapletal 2013

© H3T architekti. All rights reserved.