VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ PŘED OD LABUŤ BLATNÁ, 2015


Návrh revitalizace prostranství před OD Labuť komplexně řeší širší území náměstí. Z celkové koncepce pak vychází konkrétní prvky v prostoru, které formují i zadané území u venkovního schodiště obchodního domu.

Z hlediska uchopení městké struktury navrhujeme dostavbu proluky v návaznosti na řešené území a výstavbu nového objektu na rohu náměstí. Jde o nový vklad do prostoru - pohostintví s venkovním posezením.

V prostoru náměstí počítáme se zklidněním komunikace nájezdama na vyvýšenou plochu. V jedné úrovní funguje komunikace i pěší pobytové plochy náměstí. Po stranách komunikace navrhujeme výsadbu aleje s novým uspořádáním parkování.

Stávající plochy na severní straně řešeného území měníme jen minimálními zásahy - úpravou povrchů a umístěním nového městského mobiliáře - sezení, stojany na kola, houpačky, pítko, kašna.

Na jižní straně před komečními objekty vzniká nová pobytová plocha - hřiště s mlatovým povrchem a nově vysazenými stromy. Před bistrem v OD Labuť jsme prostor vyčistili a kvalitativně oživili stávající zeleň novými stromy. V tomto prostoru umísťujeme nový mobiliář - sezení a větší počet stojanů na kola.

Prostor u venkovního schodiště jsme vyčistili od nánosů reklam, nadbytečných prvků v parteru a nekvalitních prvků v pochozí úrovni. Sjednocujeme celou plochu a vysázíme nové stromy, jako začátek aleje. Umisťujeme zde nové stojany na kola. Hlavním motivem řešení prostoru je infostěna, která slouží jako centrální informační bod náměstí. Tvoří ji roštová předsazená konstrukce s transparentní svítící plochou. Spodní část infostěny je určena pro běžné oznámení, horní část vytváří prostor pro informace o aktuálních akcích ve městě.

 

ocenění 2. místo v soutěži

01
02
3
06
07
08
04
05

© H3T architekti. All rights reserved.