VENKOVNÍ WELLNESS RUMBURK, 2017


Wellness objekt je umístěn na rozhraní dvou břehů potoka, který protéká areálem. Jedná se o kruhovou stavbu s átriem, kolem kterého jsou koncen- trovány vnitřní prostory. Objekt se voči areálu uzavíra do sebe a vytváří tím “nový svět” nerušen okolní zástavbou, aktivitami a návštěvníky sportovního areálu. 

Objekt je přístupný ze severozápadní strany, kde stojí ubytovací část komplexu. Potok podtéká objektem a stává se součástí vnitřního átria jako přírodní vodní prvek. 

Vnitřní prostory jsou uspořádany kolem proskleného átria. Prostor je členěn jednotlivými uzavřenými segmenty různých funkcí - zázemí a prohřívárny, zbývající prostory jsou pojaty velkoryse bez zbytečných příček. Dispozice je z velké části otevřená, prostor kolem átira není ničím přerušován a poskytuje volnost pohybu mezi jednotlivými wellness prvky. 

Objekt je založen na mikropilotách a mírně “se vznáší” nad terénem. Stropní konstrukce je vynesena kombinaci nosných sloupů a zdí, které jsou orientovány do středu dispozice. Toto uspořádání a kombinace nosných zdí se sloupy umožňuje otevření dispozice s minimálním počtem podpor. 

Vstupní prostory jsou věnovány recepci, baru a šatnám. Zbývající prostor můžeme chápat jako jednou velkou odpočívárnu s átriem uprostřed. Odpočívárna je jenom částečne u obvodové zdi členěna segmenty se saunami. Prostor je také doplněn o ochlazovací prvky a vyhřívané bazénky. Pomocí zatahovacích závěsů je možné zvýšit míru soukromí a pohodlí návštěvníků.

Sparmbrk rezpoh
Sparmbrk pud01
Sparmbrk situ
Sparmbrk viz02
Sparmbrk viz01

© H3T architekti. All rights reserved.