ÚPRAVA INTERIÉRU OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY, 2017


Projekt koncepčních úprav Oblastní Galerie Vysočiny v Jihlave není nárazovou akcí. Jde o dlouhodobý projekt se širšími návaznostmi a přesahy přes jednotlivá patra i samotné objekty galerie. Prolínají se témata interiérových úprav, propojení s exeriérem, identita instituce, veřejný prostor, zapojení okolí... Tato část projektu se věnuje konkrétním řešením úprav interiéru v přízemí budovy na ulici Komenského. 

Koncept rekonstrukce vnitřních prostor OGV vychází z kontrastu mezi vnějškem a vnitřkem. Ten se odkrývá prostupem slupkou, řezem. Musíme se dostat dovnitř abychom poznali. Objekt a jeho exteriérové vyznění se ve své formě stává samostatným objektem, bránou. Dům nebyl koncipován jako schránka umění, to do něj bylo vloženo a není možné jej zpětně upravovat. Tyto dvě funkce zde existují v těsné blízkosti aniž by jedna ovlivňovala druhou, pouze se dotýkají, rámují, ale vždy je pochopitelné kdo je kdo. 

Tento princip se snažíme zachovat. Očistit dům, očistit umění, mezi tím se pohybuje galerie a jeji formální podoba jako spojnice, která neparazituje. Jednotlivé návrhy interiéru by neměly svou podobou konkurovat ani architektuře prostoru, ani uměleckým instalacím. Můžeme je použít a nebo zavřít a nechat je být. Řešení je minimalistické a jasně rozpoznatelné, zároveň snad nerušící. 

V rámci úprav interiéru návrh počítá s minimálními zásahy do konstrukcí a snaží se respektovat původní architekturu historického objektu. Odstraňujeme nepůvodní konstrukce zádveří u hlavního i zadního vchodu. Vstupní prostor je sjednocen, naopak chodba u zadního vchodu je rozdělena novou vloženou příčkou se dveřmi vytvářející prostornější zádveří s dostatkem úložného prostoru. Do čítárny je vybourán nový vstup z chodby, původní vstup je dozděn. Dveře oddělující vstupní prostory a zázemí (původní denní místnost zaměstnanců) jsou odstraněny a stavební otvor je očištěn a orámován novou konstrukcí bez výplně. 

Podlaha v celom přízemí je ponechána stávající - původní kamená velkoformátová dlažba nebo terrazo. Povrchy stěn jsou očištěny od nevhodných prvků. 

Vstupní prostor je nejdůležitějším místem ve vztahu k návštěvníkovi, v přímém kontaktu s ulicí. Slouží jako předprostor expozičních sálů v 1NP, jako komunikační prostor v návaznosti na vyšší a nižší podlaží, jako prodejní místo s obsluhou i jako pobytová zóna pro návštěvníky. Původní mázhaus je zařízen mobiliářem, který odráží celkový charakter instituce - jako samostatné schránky umění. Na zdech jsou umístěny uzavíratelné regály s vystaveným prodejním materiálem (letáky katalogy, knihy). Prodejní pult s obsluhou je situován v návaznosti na zázemí s kuchyňkou. Prostor je doplněn o mobilní sestavu polic - dětský koutek, magnetickú nástěnku na letáky a pohodlné sezení u stolků se židlemi. 

Zázemí funguje v návaznosti na prodejní pult - je zde nově vytvořena kuchyňka propojena se šatnou.

Zadní místnost je koncipovaná jako variabilní multifunkční dílna nebo čítárna. Je vybavena vestavěným úložným regálem, knihovnou, skládacími stoly a promítacím plátnem. Místnost je možné využívat jako prostor pro workshopy, jako čítárnu nebo menší přednáškovou místnost. Stoly je možné rozebrat a uklidit do úložných regálů. Na zemi je možné rozvinout koberec pro práci a výuku na zemi. 

Expoziční sály jsou ponechány jako otevřené a variabilní. Jsou doplněny o lavice pro účely výstav. 

Jednotlivé kusy mobiliáře jsou koncipovány jako solitérní prvky. Můžeme je použít, nebo jednoduše uzavřít, ukrýt jejich obsah, rozebrat a nechat být. Svým minimalistickým provedením nekonkurují umění ani architektuře prostoru. Kontrast mezi vnitřkem a vnějškem je vytvořen kombinací materiálu a finální povrchové úpravy. Tento princip se snažíme v návrhu aplikovat na různorodé kusy nábytku s různými funkcemi - vystavení materiálů, dětský koutek, prodej, úložné prostory atd. Navržené prvky na míru jsou doplněné o typové prvky mobiliáře – skládací a kavárenské židle.

Mobiliář je proveden ze dřeva. Povrchová úprava se liší z vnějších a vnitřních stran - kombinace šedý nátěr a přírodní dřevo s ochranným nátěrem. Jako výrazový prvek - detail provedení nábytku navrhujeme použít mosazné kování, které patřičně doplní celkový charakter navržených kusů. Kování se stává poznávacím prvkem a provází všechny druhy nábytku.

Ogv koncept
Ogv koordinacni stavajici stav
Ogv koordinacni novy stav
Ogv nabytek
Ogv materialy
Ogv ren02
Ogv galerie
Ogv ren01
Img 20190729 182612

© H3T architekti. All rights reserved.