UBYTOVÁNÍ SE SÁLEM VODNÍK VE VIMPERKU, 2017


Architektonická studie řeší návrh objektu ubytování se společenským sálem navazující na výletní restauraci Vodník u vodní nádrže. Místo se nachází ve sportovně rekreační oblasti ve Vimperku na Šumavě. Navržené objekty rozšiřují stávající restauraci o nové funkce - ubytování v apartménech a sál pro společenské akce. Samotnému návrhu předcházela analytická předstudie o celkovém urbanistickém uspořádání území a hmotovém řešení jednotlivých objektů v návaznosti na okolí a s ohledem na požadavky zadavatele.

Nynější uspořádání a kompozice objemu restaurace se zázemím, které vychází z historické předlohy, je hmotově svébytné, vyvážené a v kontextu prostředí velmi dobře fungující. Místo má svůj specifický charakter a genia loci. Vzhledem k výše zmíněnému v tomto duchu, také přistupujeme k samotnému návrhu a novému komponování prostoru vodnického údolí s výletní restaurací.Cílem studie bylo vytvořit adekvátní objemové uspořádání s reflexí stávajícího uspořádání prostoru. Sál s ubytováním by měl plnohodnotně doplňovat výletní restauraci, aniž by degradoval současný charakter Vodníka. Měla by vzniknout soudobá architektura, která bude kvalitativně posilovat tu starší. Základní ideou návrhu „Maják” je nová figura v prostoru, která bude propojena se starou formou skrze platformu sálu.

Zadáním investora bylo doplňit stávající restauraci o ubytování a sál, pro konání příležitostných akcí jako jsou svatby, narozeninové párty nebo jiné oslavy podobného druhu. Tato možnost na Vodníku nyní není a řeší se dočasnými přístřešky. Samotné ubytování je řešeno jako apartmánové s kuchyňkou, sociálním zázemím, stolováním a dvojlůžkem. Spaní je řešeno variabilním způsobem, je tedy možné uspořádat rozložení postelí pomocí kolejnic v podlaze na klasickou manželskou postel, dvě samostatné postele či přistýlku umístěnou pod postelí. Celkem se v objektu nachází 10 apartmánů. Objekt ubytování objemově a provozně navazuje na samotný sál, který rozšiřuje stávající restauraci o nová místa k sezení pod střechou. Sál je doplněn o jednoduché zázemím s wc, skladem a barem.

Po vzoru stávající restaurace, která je založena na osové souměrnosti, toto přenášíme i na další vzniklé objekty. Snažíme se o kompaktní strohé domy, které jsou v kontrastu s okolní rozmanitou a barevnou přírodou. Sál je řešen transparentní posuvnou fasádu s důrazem na maximální propojení mezi exteriérem a interiérem. Střecha sálu je řešena zelenou střechou. Apartmány nabízí pohled jak do vodnického údolí, tak na vodní nádrž a příjezdovou cestu. Apartmánový dům i sál je obložen opálenými modřínovými prkny. 

Vodnik mapa
Vodnik situace
Vodnik schema
Vodnik axo
Vodnik stavajici
Vodnik zakres01
Vodnik zakres02
Vodnik zakres03
Vodnik sal
Vodnik interier1
Vodnik interier2
Vodnik interier3
Vodnik pohled
Vodnik rezy
Vodnik 1np
Vodnik 2np
Vodnik 3np
Vodnik 3npgalerie

© H3T architekti. All rights reserved.