TENSEGRITY DOME, 2015


Experimentální objekt vychází ze studia principů tensegrity, kterými se ve svých pracích zabýval Buckminster Fuller nebo taky jeho žák Kenneth Snelson. Předmětem naší studie byly různé prostorové schémata a principy konstrukcí tenzegritních těles. Na základě poznatků získaných z literatury a zkušeností při práci s pracovními modely jsme vybrali schéma reciprokální báně, kterou tvoří 65 prvků. Struktura je založena na zemních vrutech a byla skonstruována na místě. Zevnitř bylo pověšeno centrální stínění altánu.

tensegrity = tensional integrity

Tenzegritní systémy jsou založeny na principu oddělených tlačených prvků (tyčí) uvnitř kontinuální sítě tažených prvků (lan), spolu tvořící stabilní objekt v prostoru. Působením sítě tažených prvků se tlačené prvky navzájem nedotýkají, v prostoru se vůči sobě vyhýbají.

Reciprokální struktury jsou velmi blízké tenzegritním systémům. Jsou to samonosné struktury složené z navzájem se podepírajících tyčových prvků. Jejich geometrické uspořádání umožňuje stabilitu celé struktury.

Altán vznikl v rámci výstavy "Botanické příběhy" v Průhonickém parku. Výstava oslavuje 125. výročí založení České akademie Císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

 
02
03
01
04
F02
F01
F03
F04
F05
F06

© H3T architekti. All rights reserved.