STÁNEK V SPORTPARKU BEROUNKA, 2016


Město chce umožnit pronájem prostoru pro zřízení objektu s občerstvením v tzv. Sportparku Berounka, který přímo sousedí s cyklostezkou na břehu Berounky, je oblíbenou částí města na vycházky a místem konání řady sportovních a společenských venkovních akcí. Navrhované řešení je podklad pro budoucí diskusi. Bylo vytvořeno podle zadání, ale také s ohledem na provedené rešerše, úvahu o fungování a potenciálu místa.

Studie zohledňuje zejména charakter místního prostředí a to jak přírodního tak kulturního. Chce být doplněním obecního vybavení a prostorem, který bude přínosem jak výletníkům, tak residentům. Toho je v návrhu dosaženo vhodnou volbou doplňkových aktivit a celkovým uspořádáním.

Domníváme se, že je vhodné do severní části umístit zamýšlený gastroprovoz. Jednak z důvodu jeho bezproblémového fungování při kulturních akcích kdy je v jižní části pozemku umístěno podium orientované severně, ale také z důvodu návaznosti zásobování. Formální řešení objektu samotného je voleno takovým způsobem, aby co možná nejméně zasahovalo do volného prostranství a zachovalo tak jeho variabilitu. Parking je navržen do jižní a případně severní části území. Dále je v území zatím pouze koncepčně zamýšleno různé sportovní případně kulturní „sezóní“ vybavení. (sauna, plovárna, hřiště, altány, rozhledna, čítárna,...)

Architektura, konstrukční řešení

Formální řešení objektu vychází z kontextu místa a z prostorových nároků na dobře fungující téměř celoroční provoz. Navrhujeme jednoduše fungující a vkusně vyhlížející dřevostavbu, kterou je možné v případě potřeby jednoduše rozšiřovat o nové funkční části.

V počáteční fázy je provoz koncipován jako základní modul s občerstvením (příprava a výdejní pult), zázemím a posezením uvnitř i vně objektu. Provoz občerstvení je celoroční, vnitřní prostor je možné oddělit posuvným prosklením. Přechod mezi interiérem a exteriérem tvoří krytá terasa ze všech stran objektu. V dalších fázích je možné navázat jednoduchým doplněním základní konstrukce a obohatit tak provoz o nové prostory pro sezení, bar, zázemí atd.

Jedná se o modulární systém výstavby z prefabrikovaných panelů. Objekt samotný nemusí být pevně založen, stačí pouze vhodné patky, položené přímo na terénu. Veškeré části objektu (nebo doplňkových objektů) jsou zamýšlené realizovat takovým způsobem, aby je bylo možné v případě potřeby jednoduše odstranit. Vzhledem k umístění návrh vyžaduje vybudování napojení na místní sítě.

Další provoz

Zejména s ohledem na téměř celoroční fungování místa je nutné velmi erudovaně promyslet a navrhnout celkovou koncepci provozu. V parku navrhujeme doplňující aktivity a prvky drobné architektury, které celé území výrazově propojují.

Park u řeky je prostorem pro pořádání menších eventů nebo jiných komerčních nebo občanských akcí. Prochází ním cyklostezka doplněná o stojany na kola a novou rozhlednu. Za vhodné považujeme vytvoření říční plovárny s pláží a se zázemím na břehu. V místě navrhujeme konstrukci dřevěného mola, které je spojnicí mezi cyklostezkou a řekou. V zimních měsících zde navrhujeme sezónní provoz sauny s venkovní sprchou a provlíkárnou.

Bylo by také dobré zvážit vybudování pétanque, beachvolejbalového nebo jiného hřiště, umístění půjčovny bruslí nebo koloběžek. Za zajímavé bychom například považovali umístění půjčovny lehátek, grilů a podobně. Plochy parku se snažíme zachovat volné pro přirozený pohyb, frisbee, míčové hry nebo piknik.

Stanek cernosice 01
Stanek cernosice 02
Stanek cernosice 04
Stanek cernosice 05
Stanek cernosice 03
Stanek cernosice 06
Stanek cernosice 07

© H3T architekti. All rights reserved.