SOUTĚŽ NA POMNÍK VÁCLAVA DOLEJŠKA, 2016


Někteří z nás by určitě nesouhlasili, aby jim jejich potomci stavěli památníky, a když už určitě by se vyhnuli okázalým gestům, jejichž okamžitý účinek postupně vyšumí v průběhu časů. Domníváme se, že podobnou osobností byl pan profesor Dolejšek.

Při přemýšlení nad podobou památníku jsme se snažili zejména abstrahovat téma. Poměrně složitá a pro laika téměř neuchopitelná problematika, kterou se pan profesor zabýval je v našem řešení pojmenována pouze jako fyzika – zkoumání, sledování, zobrazování přírodních jevů.

Navrhujeme velkou sférickou vypouklou plochu, ve které se zrcadlí okolí – svět – příroda – lidé – život. Pomyslná zakopaná koule odkazuje k pietě a k přemýšlení. Objekt, který může působit až metafyzicky a který nám ukazuje pouze svojí menší část. Dává nám tušit skutečnou velikost osobnosti. Zrcadlí a deformuje život, nebo jeho obraz.

07
01
02
03
05
04
06

© H3T architekti. All rights reserved.