Soutěž Brno Vodní prvky, 2020


Návrh vodních prvků respektuje historický a kulturní kontext místa, ve kterém se původní studna a kašna dříve nacházely. K tématu jsme se však snažili přistoupit současným způsobem. Navržená řešení jsou tvarově a materiálově spíše lapidární.
Do pomysleného těžiště Dominikánského náměstí umisťujeme betonový monolitický kvádr s kulovitým výřezem z horní strany a technicistní prvek velké vodní pumpy. Technologicky je dále řešeno několik režimů vodních efektů.
Prvek před kostelem sv. Michala má být reminiscencí k mizícímu brněnskému fenoménu - kouřícím značkám. V horkých dnech “značka” mlží, ve studených naopak páří. Plocha v okolí značky se v programovatelných sekvencích zaplavuje a vytváří tak prostor pro nezvyklé osvěžení v letním městě.
K tématu “mlžení” se návrh vyjadřuje specifikckým řešením, které je možné užívat sezóně a hlavně tam, kde to bude po zralé úvaze nejvíce vhodné.

Zakres namesti
5
Soutez plachty stranka 1
11
6
2
3

© H3T architekti. All rights reserved.