SMUTEČNÍ SÍŇ PRO ROUDNICI NAD LABEM, 2010


Naším záměrem bylo co nejméně narušit původní ráz místa a co možná nejvíce pracovat s přirozeným výhledem do polí jako stěžejním prvkem projektu. Navrhli jsme stavbu, která ze svého okolí přejímá klidné působení tradiční zemědělské krajiny. Síň se proměňuje a nabývá různých podob se střídáním jednotlivých ročních období. Stavba tak nenásilně a samozřejmě odkazuje k přirozenému plynutí času, pomíjivosti lidského jednání a života vůbec.

Pro stavbu síně jsme zvolili formálně jednoduchou skladbu a monumentální strukturu. Rytmus pilířů a jejich orientace odkazuje k nejdůležitějšímu místu vnitřního prostoru - katafalku. Z tohoto bodu je nejlepší rozhled do celého kraje a toto místo je stále zalité venkovním světlem. 

Z hlediska fungování jsme stavbu rozčlenili do tří celků - venkovní předsíň s krytým ochozem obepínajícím celou budovu, obřadní síň a provozní prostory. 

Jedná se o jednoduchou a lapidární konstrukci z pohledového železobetonu a profilového skla. Trvanlivé a důstojné materiály odpovídají významu stavby.

03
06
07
01
10
13
14
18
9
10
11

© H3T architekti. All rights reserved.