SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 2014


Navrhovaná smuteční síň je pavilónem zasazeným do prostředí ovocného sadu. Jednoduchá, skromná stavba s výraznou rovinou střechy se koupe v mělkém jezírku a otevírá se výhledu nahoru do svahu – do klidné části parcely.

Kubus stavby je umístěn v přední části řešeného území tak, aby množství vykopané zeminy, jenž bude třeba pro vytvoření roviny, mohlo být ve stejném množství použito i pro její vypodložení. Úrovně příčně umístěných vstupů z parkoviště a ze hřbitova jsou tak přístupné přímo z terénu. Podélně situované vstupy směrem od budovy pohřební služby a ze sadu (vsypové louky) jsou naopak přístupné z teras, na které navazují terénní schodiště.

Kompozice budovy smuteční síně, sadu (vsypové louky) i obou terénních schodišť vytváří linii za sebou řazených prvků kopírujících sklon stoupání svahu, které utvářejí osobité atmosféry každé dílčí části. Prostor samotné smuteční síně zaujímá největší část dispozice a je v přímém kontaktu s blízkým hřbitovem i sadem (vsypovou loukou). Chodba orientovaná orientovaná na jih slouží jako prostor pro pozůstalé, kteří čekají na obřad mimo místnost určenou pro rodinu. Všechny části smuteční síně jsou přístupné přes mělké jezírko, ve kterém je budova zasazena. Symbolicky je tak ztvárněna představa „druhého břehu“, který zesnulý překračuje a jeho blízcí jej při posledním rozloučení mohou na toto místo doprovodit. Prvek vody v kombinaci s blízkým sadem zároveň atmosféru smutečního obřadu zklidňují.

05
06
07
01
02
03
04

© H3T architekti. All rights reserved.