SENIORSKÉ CENTRUM ŠATOVKA, 2018


Téma zadání souteže nás vedlo k zamyšlení nad kompozicí fungování stavebního programu, s jehovazbami a souvislostmi v rámci řešeného území s důrazem na stávající objekt Šatovka. Od začátku jsme chtěli vytvořit takové prostředí, které bude spíše “malometrážním bydlením se službami” než “seniorským centrem”. Typologické schéma stavebního programu nás vedlo k rozdělení ploch do několika objektů což se ukázalo jako správné ve vztahu k urbanistickým, architektonickým ale hlavně přírodním/krajiným souvislostem. Ve stávajícím a dostavěném objektu Šatovky je soustředěná “veřejná” část funkčních ploch a v dalších objektech “viladomů” je umístěn bytový fond. Konfigurace a rozmítění objektů na pozemku dále definuje možnosti využití jako “náměstí” dále “veřejnější” v jižní části a “privátnější” část na severu.

1
3
7
5
8
10
6

© H3T architekti. All rights reserved.