SAUNA MORÁVKA, 2019


Zadání bylo vestavět objekt sauny do standartního 20 stopového přepravního kontejneru.

Do stávající ale perforované konstrukce kontejneru navrhujeme vložit dřevostavbu objektu sauny Vestavěný objem se skládá ze dvou prostorů - menší prohřívárny a větší odpočívárny. Ve zbývajícím “venkovním” prostoru kontejneru se nachází sprcha. Vytápění sauny je vyřešeno pomocí kamen na tuhá paliva umístěných v prohřívarně s přikládáním vně objektu. Jako zdroj světla budou sloužit ruční svítilny a romantickou atmosféru zaručovat svíčky.

05
Pohled2
Pohled 1
Pudorys

© H3T architekti. All rights reserved.