SAUNA LÁVKA, 2018


Pro sportovní areál v Rumburku jsme navrhli a postavili nový objekt se saunou. Místo i zadání bylo zcela specifické. Stávající koupaliště bylo původně přemostěné lávkou, která se však nezachovala a zůstali po ní jen pilíře. Motiv lávky jsme se rozhodli obnovit ve formě nové konstrukce, která by splňovala funkci lávky i sauny.

Dřevěnou konstrukci tvoří kompaktní objekt, který leží částečně na původních pilířích, částečně se vznáší nad hladinou. Objekt je průchozí z jedného břehu na druhý. Vnitřní prostor transparetní konstrukce je volný, nachází se zde jen malá prohřívárna. Fasádu tvoří dřevěná konstrukce z překřížených prken, která je překrytá sklolaminátem a vytváří tak hlavní výrazový prvek objektu.

Rumb sauna vykres
Rumb sauna 4
Rumb sauna 3
Rumb sauna 2
Rumb sauna 1

© H3T architekti. All rights reserved.