ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA V HOSTIVAŘI, 2016


Při přemýšlení nad zadáním byl pro nás průvodním motivem práce moment kontemplace a to zejména ve vztahu k současné relativně rychlé a hektické době. Dále místo samé, malebný hřbitov ve vztahu s hlasitou komunikací a nevlídným okolím. Východiska více než inspirativní a podnětná. Rozhodli jsme se formálně navázat na stávající princip klasického pohřebiště obehnaného stěnou, která jasně vymezuje jeho prostor. V daném kontextu je toto řešení podle našeho názoru vhodné a napomůže také k utlumení hluku. Vlastní pohřebiště je navrženo v několika úrovních. Vlastní prostory kolumbária jsou navrženy v dlouhých zakopaných zářezech. V úrovni terénu je možné pohřebiště užívat jako rozptylové nebo vsypové loučky, v případě potřeby i pro klasické pohřbívání do země.

Navrhované řešení hledá specifický vztah mezi starým a novým.  Chceme aby bylo jasné, že hřbitov byl rozšířen v současnosti, a tak i při volbě klasického hmotového řešení volíme novou texturu povrchů a navrhujeme vystavět obvodovou stěnu z pohledových pálených cihel. Stěny kolumbária jsou navrženy z pohledového betonu.

Rozšíření hřbitova jsme se snažili koncipovat takovým způsobem aby navrhované řešení nebylo pouze jakýmsi formálním gestem, ale spíše smysluplným a přehledným doplněním místa a kontextu. Vytvořit kontemplační park s nejen pohřebním altánem a třeba také s uměleckými artefakty, které budou zasazeny v dobře komponované zeleni by určitě nebylo na škodu a nedefinovalo by striktně způsob užívání území v dlouhodobějším horizontu.

Návrh přináší podněty ke zvážení rekultivace severní části pohřebiště – tedy místa pomníku a také podnět k odstranění meliorační stanice. Dále zpochybňujeme umístění hospodářského dvora v jeho nynější podobě a umístění. Domníváme se totiž, že nakládání s odpady je pro toto pohřebiště možné řešit méně okázalým a třeba modernějším způsobem. V prostorách parku může být například umístěno kompostovací zařízení na bio odpad, který tvoří převážnou část veškerého odpadu.

ocenění v soutěži: odměna

07
06
04
05
03
01
02

© H3T architekti. All rights reserved.