RODINNÝ DŮM VE SVAHU, 2016


Studie rodinného domu vychází částečně ze stávajícího objektu a vytváří plnohodnotný rodinný dům na atypickém pozemku.

Původní objekt stojí ve svahu na skalním masivu. Západní strana pozemku tvoří terasovitá zahrada, která je od objektu domu oddělena opěrnou zdí a zápražím. Jedná se o jednopodlažní starý dům s tradičním uspořádáním - přední a zadní místnost jsou přístupné ze vstupní části uprostřed dispozice. Domek má sedlovou střechu a malý sklep, který je umístěn pod přední místností a je přístupný zvenku. K domu byl v 60. letech přistavěn nový objekt se samostatným vstupem a jednou místností, podkroví je neobytné.

Umístění a uspořádání objektu vytváří zajímavé prostorové situace ve vztahu k okolní parcele a zástavbě. Toto zdánlivě správné řešení nás vedlo ke zhodnocení možností, které stávající objekt nabízí při zachovaní jeho obvodových konstrukcí.

Naopak vnitřní prostorové vazby v domě (domech) jsou zcela nové. Navrhujeme pultovou střechou, která nabízí adekvátní využití obytného prostoru objektu na atypickém svažitém pozemku s ohledem na nároky současného bydlení a  umožňuje zachovat půdorysnou stopu původního objektu a nenarušuje tak svým tvarem charakter okolní zástavby. Naopak svým architektonickým ztvárněním podtrhuje charakter pozemku.

11 1
10 1
00 1
01 1
02 1
03
05 1
06 1
07
16
17

© H3T architekti. All rights reserved.