RODINNÝ DŮM PRIEVIDZA , 2017


Tato architektonická studie řeší návrh rodinného domu a hospodářské budovy pro manželský pár ze Slovenska. Lokalita se nachází na okraji města, v blízkosti borovicového lesa. Záměrem je navrhnout komfortní bydlení na samotě v jednopodlažním domě s návazností na zahradu, les a obydlí dcery, která rekonstruuje dům ve spodní části odkoupených pozemků.

Tento rodinný dům atriového typu je velkorysý, kompaktní, užívá světlík a atrium a pracuje se světlem. Dispozice vychází z uspořádání v rastru čtverců 4x4m. Prostory se tak přirozeně prolínají a vytváří příjemné pobytové zóny bez nadbytečných komunikačních prostor. Rodinný dům je čtvercový s dominantním světlíkem uprostřed, k němu přiléhá objekt garsonky a stodoly. Objekty jsou doplněny o pergoly, plnící funkci jak zastřešení komunikačních a pobytových prostor, tak stínění prosklených ploch domu, a však konstrukce objektů je převyšující dává tak najevo svou přítomnost a dominanci. Objekt je navržen tak, aby splnil veškeré nutné parametry pro nízkoenergetický standart. Jako hlavní zdroj tepla je uvažováno tepelné čerpadlo.

Viz ext5 02
Viz ext4
 render06
 render07
Nadhledovka  01upr
180221 prievidza situace
Pudorys web
Rezy web
Pohledy web

© H3T architekti. All rights reserved.