REKONSTRUKCE SKAUTSKÉ MOHYLY IVANČENA, 2014


Při přemýšlení o koncepci obnovy Ivančeny jsme s maximální úctou k tomuto fenoménu konfrontovali minulost mohyly s její budoucností. Došli jsme tedy k motivu procesu, změn ale také trvalosti s jasným odkazem k minulosti a jasným posláním objektu, který vznikl jako památka na zavražděné bratry a postupem času se také stává symbolem svobody a boje proti útlaku – tedy neustále aktuálním tématům.

Vzhledem k okolnostem vzniku a následného vývoje Ivančeny považujeme za správné navrhnout objekt který bude umožňovat postupný růst. Tento by však měl být možný přirozeným procesem vznikání. Nechtěli jsme k objektu cokoliv přidávat. Tvar nebo chcete-li forma objektu vychází z archetypálního tvarosloví mohyl, ale s mírnou modifikací nebo doplněním v podobě průřezu. Využívá místního terénu ale zároveň vytváří jasný, lidskou rukou zformovaný prvek. Materiál je také ryze místní a dále ten který byl, je a bude přinášen poutníky. 

V zářezu jsou umístěnyjednotlivé desky, může zde být zakomponována i stéla a pamětní deska. Ostatní kameny jsou přeskladány do mohylového tvaru kolem kvalitněji zpracovaných konických stěn. Toto řešení umožňuje neustálý růst objektu. Mohylový tvar a způsob stavby také umožňí postupné pohlcování přinesených kamenů přírodou – což považujeme za ideově velmi důležité.

V návrhu jsme změnili polohu objektu a to zejména s ohledem na místní krajiné souvislosti, které se jeví jako nesporně důležitější než jakékoli katastrální členění. Objekt využívá stávajícího terénu a dotváří jej do mohylovitého návrší. Dovolujeme si do návrhu zanést krajinou osu – západ – východ – s jasnou symbolikou a významem který směřuje poutníka k místu a poté také dále k lesní studánce. Alternativní přístup považujeme za zprávný zejména kvůli celkové konfiguraci komunikační sítě v okolí. Stavba mohyly bude provedena zcela z místních zdrojů. Nebude potřeba žádná speciální a jiná technika – pouze lidská vůle, odhodlání a trocha zručnosti.

ocenění: 2. místo v soutěži

01
02
03
05
04

© H3T architekti. All rights reserved.