REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO MUZEA RÝMAŘOV, 2018


Koncepce obnovy

Průvodním motivem přemýšlení a práce na obnově budovy muzea bylo optimální propojení několika základních faktorů návrhu. Zejména architektonický, urbanistický a historický kontext. Dále význam instituce pro širokou obec (město, region) a důležitost její fyzické a vizuální komunikace a v neposlední řadě také celkovou přiměřenost navrhovaného stavebního řešení k tématu (optimalizace zásadních stavebních zásahů).

 

Urbanismus a kontext

Zásadní poloha nárožní parcely ve frontě náměstí určuje význam místa, zároveň však staví dům do rovnocené polohy s mnoha dalšími. Na náměstí umísťujeme “informační, reklamní” sloup, který také společným vizualním pojetím s budovou podpoří accent muzea a jeho vstupní průčelí.

 

Architektonické řešení a vizuální komunikace

Historický obraz starší části objektu jsme se snažili zachovat a podpořit. Novodobá přístavba v zadní části je rekonstruována tak, aby měla ideálnější proporce, vhodně doplňovala starou a lépe napomáhala naplnit provozní potřeby.

Nedílnou součástí instituce(í) by mělo být nalezení formy a způsobu nové vizuální komunikace. Volíme bílou barvu, bílé fasády. V kontextu náměstí je to po radnici jediný dům. Přiměřenost a umírněnost řešení může být podkladem pro další grafické úpravy v souladu s nově navrženým vizuálním stylem.

 

Provozní řešení a interiér

Důraz byl kladen na bezproblémové provozní řešení objektu v několika modelech. Vstupní prostory parteru jsou orientovány směrem do náměstí, kde se nachází hlavní vstup a to jak do galerie, muzea, ale i společenského sálu. Samostatný vstup má infocentrum, které je také přístupné z náměstí. Muzeum a galerii je možné provozně oddělit, ale i dispozičně provázat a to vše v závislosti na pořádané akci. Vertikální komunikace je také řešena vloženým výtahem, který obsluhuje všechny patra včetně velkoryse řešeného prostoru podkrovní galerie s vazbou na venkovní terasu a výhled na město.

 

Stavebně technické řešení a materiály

V rekonstrukci volíme známe, běžné technologie a postupy. Trafostanice má střešní terasu a nový, přidaný lamelový plášť fasády. Tepelná izolace podkroví je řešena jako nadkrokevní a krov je v maximálně možné míře výtvarně přiznán. Stavební řešení krovu se musí tecnicky prověřit, v návrhu se počítá s co největším otevřením prostoru.

Okna v nové části jsou zcela nová spolu se zateplením fasády. Řešení oken ve staré části je k diskusi, kde je možné zachovat a barevně upravit okna stávající. Okna v podkrovní části se udělají nová s původním vzhledem.

Je nutné zvážit rekonstrukci vytápění a nakládaní s energiemi.

 

Závěr

Cílem bylo navrhnout současné a otevřené řešení. Návrh který má být podkladem pro další jednání se zadavatelem. Bude možné ho případně redukovat (nadstavba nové části ) a bude přimeřeně ekonomicky nákladný.

 

ocenění: 3. místo v soutěži

Zakres 02 web
Zakres 01 web
Interier web
Axo web
Situace web
1np web
1 pp web
2 web
3 np web
Rez a web
Rez b web
Pohled 2 web
Pohled 1 web
Pohled 3 web

© H3T architekti. All rights reserved.