RADNICE A KNIHOVNA KARDAŠOVA ŘEČICE, 2013


Budova radnice, klasicistní stavba z první poloviny třicátých let 19. století, je v současnosti dominantou náměstí. Její obsah vytváří místo dominantní pro město. Považujeme za velmi správné rozhodnutí budovu obnovit oproti tendencím nahrazovat ji novostavbou. Návrh tedy provází idea konzervace původní stavby (snaha o minimalizaci radikálních stavebních zásahů) a  kvůli poměrně rozsáhlému programu její rozšíření směrem do prostoru dvora. Koncepce obnovy respektuje hodnotu stavby a stavební zásahy dopomohou oprášit zašlou slávu stavby zanesenou desetiletími marasmu.

Rozhodli jsme se nevyužít pro požadovaný provoz prostor podkroví. Z hlediska navrhované koncepce obnovy stavby prostor pod krokvemi zachováváme v původní podobě jako jakousi prostorovou rezervu, místo konání netradičních setkání, projekcí, performance. Velmi důležitý fakt proti programovému využití podkroví byl faktor estetický v porušení charakteru domu střešními okny či vikýři, ale také faktor typologický. Nejevilo se jako správné zaplňovat tradičně prázdný prostor požadovaným programem, nemluvě o špatné dosažitelnosti nově vzniklé 3.NP pro každodenní návštěvníky v místě, kde je prostoru relativně dostatek.

Vzniklý plošný deficit nahrazujeme dvoupodlažní přístavbou, která na stávající objekt navazuje v jeho východní části. Podlouhlý dřevěný hranol s jednoduchou fasádou nabízí velké dispoziční možnosti a jistou variabilitu. Konstrukce dřevostavby umožňuje otevřený půdorys, rozpon je maximální, ekonomicky vhodný pro standardní fošnovou dřevostavbu. Řešení fasády je kontextuální a vychází z rytmu a frázování klasicistního ánfasu budovy původní radnice. Akcentován je pouze vstup do veřejně přístupné knihovny.

Rušíme stěnu, která odděluje dvůr radnice a uliční prostor. Vzniká tím obytné místo, předprostor knihovny, dvůr radnice. Místo pro život – prázdné – variabilně využitelné. Odstraňujeme později dodaný, kamenný obklad a ponecháváme v celé ploše staré radnice omítku.

ocenění: 3. místo v soutěži

 1
 11
1
2
3
4
5
6
Info0
Kancl01
Knihovna deti0
Knihovna0
Smutecni0
Zahrada0

© H3T architekti. All rights reserved.