PROVOZNÍ BUDOVA MĚSTSKÉHO STADIONU V SEMILECH, 2013


Umístění stavby v území je ovlivněno nejméně dvěma zcela zásadními faktory. Prvním je program stavby, princip jejího fungování a provozní vazby. Druhým, je stávající urbánní struktura území, prostorové vztahy a představa o významu stavby v areálu sportoviště. Přemýšlení nad těmito tématy nás jasně navedlo na lineární formu situovanou dle stávající, podle našeho názoru fungující, strukturu místa. Navrhované řešení umožňuje variabilní užívání celého sportoviště.

Specifický stavební program generovaný zejména sportovním duchem místa a jeho užívání m jsme téměř od počátku promýšleli pouze v jednom podlaží.  Zejména z důvodů komfortu uživatelů ale také kvůli jednoduchosti konstrukčního řešení  a  s  tím spojeným úsporám na realizaci a také provozování stavby. Lineární, lapidární a utilitární hranol je však opatřen tradiční pultovou střechu s výrazným přesahem směrem k fotbalovému hřišti. Stavba je průchodná kolmo na svoji hlavní osu – je však možné modifikovat možnost této prostupnosti dle potřeby. Pro snadnější orientaci a přehlednost navrhujeme některé části pultového zastřešení osadit barevnými světlo propustnými tvarovkami. Tímto je dosaženo zajímavého světelného efektu, který však není samoúčelný. Specifikem dispozičního řešení je prostor pro saunu, který není v požadavcích zadání. Domníváme se však že toto zařízení je v areálu sportoviště více než užitečné.

01
02
03
04
05
06
07

© H3T architekti. All rights reserved.