PROMĚNA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY PLZEŇ, 2014


Dočasná Proměna Náměstí Republiky je součástí jedinečné události. Je pouze jednou z mnoha událostí dlouhého procesu. Měla by se tudíž umět takovým způsobem chovat. Jak formálně tak programově. Sama Proměna by měla být proměnlivá – dle potřeb, zájmu ale i nezájmu.

Návrh je formálně parafrází na tržiště a všem dobře známý typus prodejního stánku. Zde je však transformován do stánku kulturního – jeden ze symbolů Proměny jako takové. Objekty by neměly být přímo závislé na zájmu návštěvníků. Hracími kameny návrhu je skupina 15 krychlí o rozměru 2x2x2 metry, které se pravidelně rozmístí do souřadného systému dlažby jihovýchodní části náměstí. 15 objektů se váže k roku 2015, kdy se Plzeň stane městem kultury. Systém 4x4 je v jednom místě narušen a dává tušit, že „rozbíjet“ a hrát si budeme i nadále.

Hrací kameny jsou otevírací, rozkládací, obytné... V různé dny se kolemjdoucím otevřou nové programy. Krychle se otvírají různými způsoby, mění své tvary a transformují tak i typologii konkrétního místa. 

Návrh dočasně doplňuje místo. Umožňuje proměny, a to v několika rovinách. Každý den se může měnit kompozice objektů – jak prostorová tak funkční. Mění se i povrchy krychlí. Výjevy, které na jejich stěny namaluje veřejnost během instalace, v noci zmizí pod černou tuší, aby se pod množstvím vrypů opět vyjevily postupem času.

Ohniště, knihovna, pískoviště, skleník, piano, lezecká stěna, houpací sítě, bazar, jídelna, výstava, fotbal, hostel, pole dance, stolní hry, loveseat ...

autoři: Vít Šimek, Veronika Veselá

Zakres1
Zakres2
Situace sirsi
Situace
Pudorys
S1
S2
Kostky
Skrab
R1
R2
R3

© H3T architekti. All rights reserved.