PŘESTAVBA OBJEKTU KINA - PLANÁ, 2013


Objekt Plánského Biografu má svojí neoddiskutovatelnou hodnotu, zejména svým kulturním obsahem a historií, ale také svojí architektonickou formou, a v neposlední řadě také urbanistickým kontextem a polohou na náměstí Svobody. Hledáme charakter místa, zašlou slávu a estetiku tohoto „kinoteátru“. Nejen formálně, ale také významově. Snažíme se vytvořit místo pro sváteční, ale i každodenní setkávání, rozvoj kulturního a společenského života obce, možná další budoucí ikonu města. Snahou návrhu je vytvořit jakýsi “nástroj”, který by uměl pružně reagovat na konkrétní a aktuální potřeby a také byl sám o sobě svébytným místem, se kterým se návštěvníci mohou ztotožnit.

Současný charakter stavby je v návrhu zachován a podpořen. Nové barevné a světelné řešení a samostatně stojící plakátovací sloup fyzicky vymezuje jinak latentně přítomný veřejný prostor “patřící” biografu. Barevnost fasády má novou kompozici a její působení je podtrženo fyzickým oddělením objektu od domovní fronty (vzniklé proluky jsou zacloněny plotem z tahokovu). Štít se sgrafitem Persea je nasvícen subtilním led osvětlením - tento světelný motiv se může stát základním poznávacím prvkem objektu. Dvůr objektu je částečně využit jako “rozptylový” prostor při konání společenských akcí - pomocí jednoduché rampy a pobytového schodiště je vyrovnán výškový rozdíl mezi úrovní sálu a terénem.

Ústředním motivem práce je samozřejmě hlavní sál. Očištěním stávajícího stavu od nadbytečností získáváme velkorysý proporčně kvalitní kvádrový prostor. Orientace je oproti stávajícímu stavu obrácena. Západní fasádu navrhujeme v místě současných nik prořezat 4 velkými otvory. Denní světlo a kontakt s exteriérem by měl být obrovskou přidanou hodnotou prostoru oproti stávajícímu stavu. Současnou pevnou elevaci samozřejmě rušíme. Oproti návrhu z prvního kola jsme se rozhodli automatickou elevaci nahradit standardní, lidskou silou skládanou elevací z divadelních praktikáblů.Tento způsob řešení převýšení sezení je adekvátnější místním poměrům, ve výsledku je variabilnější. Podium navrhujeme jako skládací – odstranitelné s ohledem na maximální variabilitu prostoru. 

Neméně důležitým je také vstupní prostor s kavárnou, galerií, dětským koutkem – tento prostor má být civilní, s předpokládaným celodenním užíváním. Oproti původnímu návrhu je prostor komponován velkoryseji, s ohledem na to, že by se mohl v budoucnu stát jedním s uzlů veřejného, obecního denního života.

Situace
Venek
 11u copy
 10o kopie copy
 9b copy
 13b copy
 8 copy
 pud 1
 pud 2
Sch
Rez1
Rez2
Poh

© H3T architekti. All rights reserved.