POMNÍK MILADY HORÁKOVÉ, 2014


Památné místo je situováno ve spodní části ostrůvku na “Pětikostelním náměstí” v místech zaniklého akátu. Domníváme se, že pro navrhované řešení je toto umístění nejvhodnější a památník zde bude fungovat důstojným způsobem.

Jednoduchá forma památníků má tři archetypální roviny, kde každá nese důležité sdělení. Kruhová vodorovná plocha v jinak svažitém terénu, vymezená výřezem z mosazného (pozlaceného plechu), je symbolem odvahy a pevných postojů. Zároveň je tento prostor osazen lučním kvítím a travou jako esencí svobody a vyrovnanosti. Palouk bude přístupný veřejnosti, výškový rozdíl zářezu a výřezu může sloužit jako místo pro posezení. Luční tráva nabídne možnost spočinutí.

Stůl se složenými brýlemi, které doktorka Horáková odkládá po dopsání dopisu na rozloučenou…

Toto vnímáme jako nejsilnější motiv navrhovaného řešení. Akcent na detail, osobnost doktorky Horákové je zde přítomna oním intimním doplňkem, tolik nepostradatelným v její charakteristice. Plastika aktivuje imaginaci publika, nutí jej přemýšlet. Textové části plánujeme umístit na kruhovou část pomníku. Dokážeme si představit, že by na stole byl adekvátním způsobem umístěn úryvek z dopisu na rozloučenou.

Domníváme se, že klasický pomník nemusí nalézat v dnešní společnosti odpovídající publikum a dokonce může působit směšně až pateticky (Klárov). Zároveň si však uvědomujeme, že je nutné jednoduchými prostředky umožnit publiku vnímat objekt jako památník.

Milada3
Milada1
Milada2
Milada4
Milada5

© H3T architekti. All rights reserved.