PLACE LALLA YEDDOUNA, 2010


Mezinárodní soutěž, Fez medina

Náš návrh respektuje svébytnou povahu jednotlivých míst řešené oblasti. Architektonicky a historicky cenné budovy a prostranství mezi nimi považujeme za hodnotu, k níž je třeba přistupovat opatrně a s patřičnou úctou. Navrhované změny nesmí přebít sílu původního prostoru, ale rovnocenně s ním vytvářet novou a silnou jednotu.

Proto oblast staré zástavby (zóna 1) řešíme odlišně než zbývající území. Původní stavby ve staré zástavbě měníme jen minimálně s cílem dosáhnout současných standardů užívání. Objekty očišťujeme od nedůstojných nánosů posledních desetiletí a vracíme jim v co největší míře jejich někdejší vzhled. Veškeré nové prvky ponecháváme viditelné a opticky je nijak nepřizpůsobujeme starému. Jako jednotící prvek staré zástavby využíváme fasádní nátěr. Původní architekturu sjednocujeme bílou barvou, pod níž zůstávají stále čitelné všechny historické vrstvy.

V kontrastu s téměř pietním přístupem ke staré zástavbě chceme zbývající území (zóny 2 a 3) zformovat zcela odlišným způsobem. Vytváříme nové centrum oblasti. Z původních objektů stojících v daném území ponecháváme pouze uliční fasády, které celé místo vymezují a uzavírají jej dovnitř. Celý prostor obehnaný touto “hradební zdí” fasád původních objektů se stane “oázou” uvnitř města - veřejným parkem na obou březích řeky. Objem nové výstavby určuje rastr železobetonové konstrukce (modul 3,5m). Samotná struktura je ponechána otevřenému vývoji - lze na ni kdykoli dle potřeby v daných proporcích a intencích navázat; po prvotním obsazení objektů může - a nemusí - následovat “spontánní” fáze rozšiřování konstrukce a pokračování “příběhu osídlování”. Za velkou přidanou hodnotu návrhu považujeme naprostou materiálovou volnost při zastavování struktury nových staveb. Konstrukce samotná vytváří prostor setkávání. Přesahy nosníků zastiňují otevřená prostranství na obou březích a volně stojící sloupy vytvářejí intimní zónu podloubí určenou ke společenskému životu. Na ponechaných průčelích používáme stejný bílý fasádní nátěr jako jednotící prvek a komunikační osu mezi rekonstruovaným územím staré zástavby a nově řešenou zástavbou. Záměrně necháváme na některých místech uliční řady - nad hlavní římsou původních fasád - viditelný železobetonový skelet nové stavby.

Nábřeží řeky otevřeme životu. Návrh počítá s vyčištěním koryta řeky, zcelením povrchů komunikací za použití tradičních materiálů a s osázením obou břehů zelení a v neposlední řadě s jejich zařízením městským mobiliářem. Most Bin Lamdoun - “most mezi dvěma městy” - se stane pojítkem jednoho prostoru. Díky snížení obou bočních stěn se chodcům nabídne výhled do okolí a most se tak stane logickým středobodem nově vzniklého celku.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

© H3T architekti. All rights reserved.