PAMÁTNÍK LETCŮM 1939 - 1945, 2013


“Sklop svůj zrak, spočiň, pozoruj nebe a přemýšlej.”

Poloha památníku je do značné míry definována místní situací a požadavky které generují ochranná pásma sítí, které pozemkem prochází. Je pravděpodobné, že náměstí projde dříve nebo později komplexní obnovou, a proto památník umisťujeme do místa o kterém se domníváme, že bude i v budoucnu pro podobný objekt vhodné. Samotný památník je umístěn v zelené ploše, a je napojen na pěší komunikace mlatovými cestami, orientovanými dle světových stran. Není to pouze formální gesto, ale i komunikace v rámci širšího urbanistického kontextu.

Průvodním motivem návrhu jsou soustředné kruhy. Forma tedy přímo odkazuje ke znaku RAF (kde většina letců bojovala). Nízký válec je zasazen měkce do terénu. Působí tajemně, avšak nikoliv pateticky. Nabízí tajmenství, nabádá kolemjdoucí k nahlédnutí. Na vnějším plášti je umístěno jméno památníku, které může být podpořeno umělým nočním osvětlením. 

Vnitřní kuželový prostor je vyplněn soustřednými kružnicemi, které tvoří jména všech letců bojujících v druhé světové válce po boku spojenců za osvobození vlasti. 

Ovšem nejdůležitějším momentem našeho návrhu je zrcadlení oblohy na vodní hladině ve střední části památníku. Tvar je navržen tak, aby návštěvník při pohledu do nitra objektu viděl na vodní hladině pouze nebe. Nebe jako esenci letectví, jako lásku všech letců, jako fenomén, který nemá obdoby. Pieta je naplněna – návštěvník pokorně zklápí zrak avšak vidí nebe – vzhlíží k oblakům – k nebi samému.

Materiál památníku odpovídá situaci. Je trvanlivý, technický a elegantní. Jedná se o chemicky zkorodovaný plech – ten tvoří tělo objektu a reliefní jména všech českých letců bojujících za druhé světové války za osvobození. Památník je založen na železobetonovém základu. Hmota památníku je svařena z ocelových plechů tloušťky cca 5mm. Jména letců budou vyřezána pravděpodobně laserem nebo vodním paprskem. Všechna jména budou po písmenu skládána a přivařována k tělu památníku. Konkrétní podoba technologie je třeba dále upřesnit po konzultacích. Vodní plocha bude napojena na flitrační a cirkulační zařízení. To si žádá napojení objektu na vodovodní řád a přípojku elektrické energie. Osvětlení je uvažováno pouze ve venkovní části památníku, a to varinetně buď po obvodu celého válce a nebo pouze v místě s nápisem.

ocenění: 2. místo v soutěži

Idea
Zakres 2
Pudorys
Pohled  rez
Zakres 1
Pismenka

© H3T architekti. All rights reserved.