PAMÁTNÍK JANA PALACHA VE VŠETATECH, 2016


Návrh se snaží svým charakterem odkazovat k Palachově osobě, jeho činu a souvislostem jak v rovině formální tak i symbolické.

Dům, ve kterém žil, stejně jako ostatní budovy na pozemku, chápeme jako relikty, které byly svědky tehdejších událostí a života Jana Palacha a nejsou pro současné chápání jeho odkazu nezbytně důležité. Pro téma se snažíme najít smysluplné řešení a to s pomocí tradičních archetypů zformovaných do jasných souvislostí, které vychází z historického kontextu, ale funguje také v současnosti. Příjde nám správné prostor památníku jasně oddělit od okolní reality a tím poukázat na jistou osamocenost osobnosti a jejího konání, zároveň tím vzniká nové místo, vysněné, očekávané, to které mohlo být přeneseně chápáno jako motiv dřívějšího konání...

Pozemek navrhujeme obestavět zdí tvořenou cihlami současných staveb. V nitru této stavby se nachází konteplační zahrada a expozice věnovaná Janu Palachovi. Domníváme se, že Jan Palach by sám neuznával patetická, nadnesená či okázalá gesta. Proto jsme hledali řešení, které bude rezonovat s takovýmto vhledem.

 

ocenění: odměna v soutěži

spolupráce: MgA. Václav Odvárka

01
04
03
02
05
06
08
09
07

© H3T architekti. All rights reserved.