PAMÁTNÍK AVIATIKA JANA KAŠPARA, 2013


Fenomén Inženýra Kašpara je neodmyslitelně spjatý s pokrokem techniky a lidské vynalézavosti. Přemýšlení nad podobou památníku provázela myšlenka pravdivým způsobem vypovědět o odvážném lidském chování, které je ale také podpořeno ve své době nevídanou technikou. Čím by vlastně bylo letadlo bez pilota? Na Počátku 20.století ničím. Pouhým statiským objektem. A právě tento motiv přenášíme do podoby památníku. Pouze se obrací role – Pilot rotuje, stroj stojí. V tomto případě se jeví jako velmi zprávné vytvořit památník jako “klasickou” plastiku ztvárňující postavu. Ta je však stylizovaná. Jedná se o rotační siluetu postavy Jana Kašpara. Rotace evokuje pohyb, jistou šílenst jeho činu ve své době, zarputilost, a nadšení pro věc. Na jeho hlavě umístěná statická vrtule odkazuje k pohnuté osobnosti Inženýra Kašpara, má vytvořit téměř pitoreskní avšak nikoliv komický zjev. 

Měřítko památníku je voleno s ohledem na okolní nově navrhované městské prostřední a charakter místa. Z prostorových vztahů je odovozen rozměr objektu, je to asi 3x životní velikost letce samého i předlohy originální vrtule, jejíž zvětšenou kopii má umístěnu nad hlavou. Prostor kolem pamántíku je vymezen kruhem, který je vytvořen z jiného materiálu než okolní povrch. Může se jednat například o mlat nebo jiný typ dlažby než bude položena v okolí. Kruh je vymezen kovovým pásem v němž jsou reliéfně otištěny důležité informace o Janu Kašparovi. Kruhový text vede návštevníka kolem plastiky. To odkazuje k rituálnímu pohybu v kruhu.

Materialita památníku je řešena v kontextu významu a charakteru jeho dvou hlavních částí. Samotná plastika letce je zamýšlena z šedé litiny na kovové nosné konstrukci. Šedá litina svým charakterem a vlastnostmi evokuje stárnutí, pomíjivost, dočasnost lidského bytí. Plášť bude zpracován klasickou hutní slévárenskou technologií odlévání do písku. Jednotlivé kusy budou spasovány k sobě a celá plastika dále cizelována. Neuvažujeme s umělou patinou. Objekt by měl stárnout přirozeně, v některých místech může být častým omakem přirozeně udržován bez povrchové koroze. Oproti tomu pozlacená konstrukce vrtule evokuje technický pokrok, vyspělost techniky a vývoj materiálů. Kovový rám je potažen mosazným plechem, který je dále pozlacen. 

1
2
3
4
Dsc 0030

© H3T architekti. All rights reserved.