OBNOVA LETNÍ SCÉNY NKP VYŠEHRAD, 2014


Koncepce obnovy hledá citlivou formu přístupu v historickem kontextu. Snažíme se jasně vyjádřit, co je nové a zároveň zachovat důstojné působení jedinečného místa. Fungování, forma, umístění ale také materialita objektů odpovídají fenoménu letního divadla.

V první fázi navrhujeme obnovu hlediště, které má mít takové typologické parametry, aby bylo dosaženo správné křivky viditelnosti. Hlediště má přirozeně kaskádovitú formu. Na jednotlivých rovinách je možné umístit mobilní lavice s opěráky i pult pro zvukaře. Hlediště tvoří ocelová konstrukce, pochozí části jsou překryty modřínovými prkny. Orientace vychází ze směru nejdelší procházející stěny, aby bylo dosaženo maximálního počtu míst a současně byla podpořena dominantní pohledová osa procházející podél celého areálu.

Současně s hledištěm vznikají i tři provozní objekty - prodejna lístků zasazena mimo areál, bar v těsné návaznosti na vstup a zázemí pro herce v zákulisí. Objekty tvoří dřevěné skelety s pochozími palubami z modřínových prken a fasády z modřínových latí. Díky takto zvoleným materiálům dochází k vizuálnímu propojení nového hlediště a všech objektů zázemí. Tvarosloví navržených objektů je lapidární a má formu odpovídající divadelní estetice. Konstrukce vložených objektů nevyžadujů kotvení do stávajících zdí ani do terénu.

V následující fázi obnovy navrhujeme možnost úpravy jeviště tak, aby byl jeho vzájemný vztah s novým hledištěm oproti stávajícímu stavu upraven a podřízen místním architektonickým souvislostem, díky čemu bude možné i rozšířit kapacitu hlediště.

Vzhledem k požadavku na bezbariérovosti je součástí návrhu i vertikální konstrukce výtahové věže, která by propojila tří zásadní pochozí úrovně celého areálu. Spodní část je u jeviště, středně umístěnou úroveň vstupu a nejvýše umístěnou úroveň na hradbách, které areál lemují na východní straně. Součástí věže by byli i dvě přístupové lávky. Výtahová věž je naprosto novým prvkem v historickém kontextu. Je další přirozenou vrstvou vývoje NKP Vyšehrad.

Axo1
Faze1
Faze2
Rez
Materialy
V dole
V hore
Bar 1
Axo bar
V bar
Herci 1
Axo herci
V herci

© H3T architekti. All rights reserved.