OBNOVA KULTURNÍHO DOMU VODŇANY, 2012


Stavba je umístěna v prostoru, který spojuje historické centrum Vodňan z jižní  zástavbou “za tratí”. Zeyerovy sady vnímáme jako významnou městskou relaxační “zelenou zónu”, ovšem s nejasnou artikulací. Ústředním motivem rekonstrukce je otevřenost nového objektu a  způsob jeho užívání pouze v úrovni parteru. Umožňuje v případě potřeby maximálně propojit exteriér s interiérem. Dispoziční uspořádání akcentuje význam společné haly, která se stává společným ústředním motivem všech zadaných programů.

Jistá nejasnost současného umístění KD v lokalitě vedla k potřebě vytvořit srozumitelný a jasně artikulovaný objekt, jenž se má stát ikonou místa. Prostorové možnosti umožňují částečné navýšení zastavěné plochy. Kruhový půdorys může být reminiscencí na podobný tvar historického centra a stává se i v měřítku mapového sledování jasným a lehce rozpoznatelným bodem.

Kruhový prstenec oblokupující “blackbox” se má stát symbolem kulturního a společenského života. Stavba je navržena tak aby nebyla patrná její orientace. Lapidární architektonická kompozice nemá mít velké formální ambice. Dispoziční uspořádání má naopak ambice propojit prostorově veškerý program umístěný v objektu.

7
1
3
2
4
5
9
8
6
10
11

© H3T architekti. All rights reserved.