OBNOVA HRADU BEČOV, 2012


Při hledání průvodního koncepčního rámce pro projekt jsme dospěli k názoru, že právě fenomén času se může stát naším východiskem. Čas jako základní entita nás provází v několika rovinnách v každodenním životě, přesto je těžké najít jeho jednotnou definici. To co je v současnosti aktuální a moderní, v rámci několika let může ztratit svou hodnotu. Do tohoto otevřeného myšlenkového schématu promítáme řešenou problematiku a snažíme se nalézt takové  řešení projektu , které bude odpovídat  specicifickým požadavkům v průběhu času. Bude nadčasové a otevřené.

Objekt hradu a zámku Bečov je v dnešní době etablovanou a významnou kulturně-historickou památkou. Jeho ustálená a zakonzervovaná fyzická podoba nemá být narušena. Přesto navrhujeme v některé další fázi rozvoje dostavět v původní objemové stopě hradní bergfrit lehkou ocelovou konstrukcí vyhlídkové věže. Bude jediným soudobým architektonickým vstupem do vnější podoby hradu. Tím se pozitivně podpoří celková vizuální kompozice hradu při zachování stávajích hodnot celku i jednotlivých objektů. Netradiční dostavba umožní jak nahlížení hradu z nových pohledů tak nahlížení na hrad a problematiku památkové péče v nových souvislostech. Měla by také být mementem odkazujícím k důležitosti a původnímu významovému obsahu hradu, jako obranné pevnosti. Okružní cesta okolo hradu je navržena tak, aby v maximální možné míře využívala stávajcící stiuace a aby se její nové konstrukce co nejméně uplatňovaly v dálkových pohledech.

Koncepční a programové (funkční) schema jednotlivých objektů zadané soutěží považujeme za správné a v návrhu s ním až na malé úpravy systematicky pracujeme. Konkrétně se tedy jedná o minimální (žádné) úpravy hradního objektu (Donjon, Spojovací křídlo, Kaplová věž), který má svoji nevyčíslitelnou stavebně-historickou hodnotu právě v současném stavu.

Objekt Pluhovských domů je naplňen programem dle zadání. Venkovní vzhled není až na drobný zásah nad novým hlavním vstupem do objektu změněn. Dále se jedná o optimalizaci provozu objektu koníren, ve které je nově umístěno provozní zázemí údržby a sklad odpadů (parkování zahradní techniky je proyatimně řešeno v proluce-v budoucnosti se počítá s prostorem mimo areál horního hradu).

Proluka mezi hradní částí a Pluhovskými domy zůstává prázdná. Jednak jako fyzické dělítko mezi objekty rozdílného rázu (po mnoha stránkách) tak i proto že se neobjevil žádný racionální důvod obnovit původní zástavbu ať už v původní stopě nebo ve zcela nové. Volný prostor (proluka) mezi hradem a budoucím objektem expozice umožní emotivnější vnímání zejména hradního objektu.  Bezprostředně v blízkosti proluky je také umístěn nový vstup do Pluhovských domů pro veřejnost.

Rozhlednalens
3np pudorys
01 vstup
02 herna
05 chodba
Relikviar
Schodiste 2np
Schody prizemi

© H3T architekti. All rights reserved.