NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI, 2013


Ústředním motivem našeho návrhu pro novostavbu farního kostela Seslání Ducha Svatého se zázemím je motiv rajského dvora a to nejen jako místo pro rozjímání a odpočinek, ale především jako nově vytvořený polo-veřejný prostor pro střetávání a potkávání lidí na sídlišti.

Rajský dvůr s krytým ochozem vymezují jednotlivé domy s oddělenou, samostatnou funkcí - ze severu kostel, ze západu farnost, z východu dům komunity. Jižní strana dvora je v návrhu otevřená směrem k Selesiánskému středisku mládeže. Uvažujeme, že v další etapě by dvůr uzavřela oranžérie.  

Působení a výraz nového kostela na sídlišti je důležitým prvkem. Kostel by měl být v tomto kontextu svojí funkcí jasně čitelný. V našem návrhu jsme zvolili jednoduchou (od hranolů panelových domů odlišnou) formu sedlových střech a také odlišnou materialitu v kontrastu od okolní zástavby. Dominantním výrazovým materiálem ve všech exteriérech a dále hlavně v interiéru kostela je dřevo.     

3 urbanismus

Prostor rajské zahrady bereme jako polo-veřejný (s možností uzavření v nočních hodinách nebo konání soukromích akcí), co nejvíce prostupný pro obyvatele okolního sídliště. Cesta východním směrem navazuje na parkoviště č.2 dle možností v zadání. Cesty jižním směrem navazují na stávající středisko Salesiánské mládeže.

 

Situace
Ikony
Pudorysy01
Pudorysy02
Pudorysy03
Rezy01
Rezy02
Interier01
Interier02
Interier03
Ndhld
Z1
Z2
Z3
Z4
Int1
Int2
Int3

© H3T architekti. All rights reserved.