NOVÉ NÁMĚSTÍ V ČESKÉ TŘEBOVÉ, 2014


Způsob práce na koncepci obnovy a využití Nového náměstí v České Třebové od počátku reflektoval jistou dualitu, která je dána polohou řešeného území vůči Starému náměstí. Tento fakt nás nutil hledat takové řešení, které nabídne zajímavou alternativu jak ve využívání prostoru, tak v jeho vzhledu a působení.  

Prostorové uspořádání a funkční využití náměstí je v celku sjednoceno. Používáme jednoduché prostředky jako je materialita povrchů a jejich nové uspořádání, vložené nové stavby (pergola, “depo”) a v omezené míře také zeleň (zejména nové stromy). Nový navrhovaný objekt “Depa” má v návrhu mnoho podob a měl by umět poskytnout několik variant funkčního využití náměstí. Slouží jako sklad, galerie, tržnice, kino... Estetika a fungování objektu a navazujících ploch je volnou reminiscencí na tradiční železnici a průmysl, který je s městem neodmyslitelně spjat. Pergoly navržené u podélných front náměstí mění vnímání prostoru, nabízejí prostor k pobytu a umožňují širší využití parteru stávajících objektů.

K modifikaci prostoru náměstí jsme navrhli pohyblivý mobiliář, který je možno rozmístit do mnoha funkčně různorodých seskupení.  Způsobů využití je mnoho a v návrhu proto nastiňujeme pouze některé.

Tím základním by asi měl být běžný způsob užívání tedy pobytové náměstí, s vodní plochou, několika stromy, mobiliářem, případně volně přístupnou galerií. Navrhované řešení však umožňuje animovat prostor dle aktuálních potřeb města. Například tržiště (vnější I vnitřní), prostor pro koncert, kino, divadlo, setkávání a besedy…

Trebova1
Trebova2
Trebova3
Trebova4
Trebova5
Trebova6
Trebova7
Trebova8
Trebova9
Trebova10
Trebova11

© H3T architekti. All rights reserved.