NOVÁ ŠKOLA LOŠBATES, 2018


Nová svazková škola Lošbates má být místem, které bude přívětivé, otevřené a především živé. Celkové uspořádání řešeného území reflektuje místní funkční souvislosti a krajiné prostředí. Umístění budovy na pozemku definuje velkorysý veřejný prostor propojený s parterem objektu. Škola je navržena kompaktně a přehledně, s důrazem na hyerarchizaci prostor a smysluplné uspořádání tříd, komunikačních atrií a veřejných provozů. Návrh je podkladem pro diskuzi, která by měla být o tématu vedena mezi autory a zadavatelem.

 

Architektonické řešení a veřejné prostranství

Celkový koncept vychází z myšlenky, že stavba školy v Louňovicích má významný dopad pro široké okolí nejen z pohledu samotného školství. Je prostředkem pro vznik nového společenského centra. Budova školy je umístěna tak, aby před ní mohl vzniknout velkorysý veřejný, pobytový prostor. Budova je tedy rozhraním mezi veřejným prostorem a školním areálem, který se nalézá za budovou. Jakýmsi zakončením celého areálu, je lineární výstavba domků pro bydlení zaměstnanců.

 

Veřejný prostor

Veřejný prostor je po celé šířce západní hrany pozemku. Je přirozeně navázán na stávající zástavbu, a je v přímém kontaktu s lesem. Veřejný prostor je pouze minimálně dopravně zatížen a je klidovou, pobytovou zónou. Není to prostor pouze pro děti ze školy, ale pro širokou veřejnost. Vyžití by zde měly nalézt děti všech věkových kategorií – od těch nejmenších, pro které tu budou rozmístěny prvky dětského mobiliáře, po ty starší, pro něž bude hřiště. Svoje místo tu naleznou i čekající rodiče či senioři, díky možnosti posezení. Celý předprostor školy je pojatý neformálně a přírodně a rozptyluje tak hmotu budovy školy.

 

Budova školy

Návrh budovy školy ve velké míře ovlivňuje jeho provozní řešení, jehož správné fungovaní je prioritou. Provozy na sebe musí logicky navazovat a měly by být v rámci jedné budovy. Ve snaze minimalizovat zatížení pozemku rozlehlou stavbou a minimalizovat vnitřní komunikační prostory byla navržena budova jednoduchého obdélníkového tvaru, která je kolmá k lesu a dělí pozemek na veřejný prostor a školní areál. Jedná se o liniovou stavbu, kdy parter spojuje objemy tělocvičny a pavilonů I. a II. stupně.

Hmota budovy je zjemněna přírodní dřevěnou fasádou, na které se promítají vodorovné linie tvořené spárami fasádních panelů. Parter je ve velké míře prosklený a otevírá se tak veřejnosti.

 

ZUŠ

Základní umělecká škola je umístěna mimo hlavní budovu, což umožnilo pojmout budovu jako umělecký prvek a být tak inspirací pro malé umělce. Umístění ZUŠ do veřejného prostoru je tak benefitem celého veřejného prostoru. Budova je jednopodlažní, kruhová, zastřešená plochou zelenou střechou. Fasáda je celo-prosklená, zastíněná předsazenou vizuálně propustnou fasádou z drobných dřevěných hranolů.

 

Domky pro bydlení

Bydlení pro školníka a zaměstnance jsme zvolili takové, aby odpovídalo charakteru bydlení na vesnici, tedy v rodinných domcích. Jedná se o mezonetové domky zastřešené sedlovou střechou. Domky tvoří linii a jsou tak logickým zakončením celého areálu.

Axonometrie web
Schemy web
Situace web
2np web
3np web
Rez podelny web
Rez pricny web
Pohled zapad web
Pohled vychod web
Pohled ostatni web
Zus pohled we
Pudorysy domky 200 web
Rezy domky 200 web
Pohledy domky 200 web
Exterier 1up web
Exterier 2 up web
Vstup web
Atrium web
Trida 2 web
Druzina web
Telocvicna s obrazkama web

© H3T architekti. All rights reserved.