NOVÁ EXPOZICE EMPÍRU A RODU DIETRICHSTEINŮ NA ZÁMKU V MIKULOVĚ, 2017


Návrh expozice na zámku Mikulov, která se věnuje období empíru společně s historií zde žijícího rodu Dietrichsteinů, vychází z komparace historického a současného přístupu k činnostem spojeným s pořádáním hostiny. Při rozdělení místností na dílčí úkony vycházíme z libreta výstavy a prostory architektonicky akcentujeme zaměřením se na jednotlivá témata.

„Představte si, že jste pozváni na slavnosti hostinu k … (Dietrichstienům)“

Koncepce vychází z původních funkcí zámeckých komnat, tak jak byly určeny využívány v době posledních rodových majitelů. Instalace je eklektická: není stylově jednotná, ale napříč časem kombinuje nejrůznější styly. Primárně jde o vizuálně opulentní celek, spektákl. Expozice se věnuje tomu, jak taková hostina v době Dietriechsteinů probíhala a současně ji porovnává s dnešními zvyky a designem. Na konkrétních příkladech bude ukázáno, jak se proměňuje morfologie různých předmětů denního požívání např. židle, příbor, lustr atd.

Každá místnost je vizuálně jinak koncipována (kontrasty, změny tempa, barvy, kompozic, předmětů), k podtržení různých funkcí zámeckých komnat, společně však vytváří sevřený celek. 

Návrh nové expozice prvních pěti místností návštěvnického okruhu zámku Mikulov navozuje atmosféru pro následující části prohlídky odkazem na původní funkce jednotlivých místností v době, kdy zde žil rod Dietrichsteinů. Představení rodu provázané s odkazy na dobový slohový styl empíru, respektive biedermeieru představují východisko v rámci linie prohlídky, která se v dalších částech detailněji věnuje jednotlivým osobnostem rodu Dietrichsteinů. Návštěvníci zámku jsou uvedeni do prostředí, které přímo porovnává historický a současný přístup k činnostem a dějům, pro něž byly místnosti historicky určeny. Nový architektonický vstup do prostorů aditivním způsobem přidává další vrstvu současných zásahů, která je na první pohled jasně čitelná.

 

Mik axonometrie
Mik pudorys koordinacni
Mik rezopohled
Mik m2
Mik m3
Mik m4
Mik m5

© H3T architekti. All rights reserved.