NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ V NYMBURCE, 2014


Náměstí Přemyslovců v Nymburce je a má být ustředním obecním veřejným prostorem. Stávající stav však není příliš reprezentativní a neodpovídá způsobu současného městského života. Hlavním problémem je dopravní řešení, zejména jeho trasování a frekvence. Návrh tedy počítá s konkrétními úpravami dopravního řešení, zejména plánovaných odklonů tranzitní dopravy z náměstí. Dále je návrh založen na jednoduché myšlence základního členění plochy na pobytovou a proměnlivou.

Přestože se dopravní situace v centru zdá poměrně složitá a náročná, snažili jsme se v návrhu udělat z nevýhody devízu. Dopravu na náměstí řešíme okružní jednosměrnou komunikací, která v kombinaci s jednosměrným provozem v okolních ulicích tvoří logický fungující celek. Dopravní řešení zpřehledňuje prostor a podporuje bezpečnost. Dochází k formalizaci a definování jednotlvých funkčních prostor místa. Navazující dopravní řešení zůstává zachováno.

Velký akcent v celkovém řešení návrhu je kladen na standartní, bežný nebo každodenní život. Kvalitu spatřujeme v dobrém a funkčním parteru stávajících objektů a proto je jejich předprostor řešen velkorysejším způsobem. Střední části náměstí - prostoru pro trhy a městské aktivity - dominuje mariánský sloup, kolem kterého je situován hlavní vodní prvek - městká kašna. Odsazením okružní komunikace od fasádní čáry okolních bloků domů jsme docíli zvětšení prostoru nejen pro pasanty, ale také pro podnikatelské možnosti na náměstí - předzahrádky restaurací, trafiky,  zmzlinový stánek apod. Odsazení komunikace akcentovalo nárožní prostory náměstí - zde umísťujeme plakátovací plochy, pítka, rozcestníky a stojany na kola. 

Odsazení komunikace nám umožnilo zpřehlednit vjezdy na plochu náměstí - zejména křižovatku ulic Tyršova a Kolínská, kde rušíme její světelný provoz. Příjezd do prostoru náměstí je přes zvýšené prahy, plocha celého náměstí je v jedné úrovni. Sloupky vymezují automobilovou dopravu, pro jednorázový příjezd do střední části jsou některé demontovatelné. Posunutí vnitřního prstence sloupků umožňuje pohodlné podélné parkování. Pohyb osob, cyklistů i automobilů není dále upraven a vybízí tak k budoucímu vzájemnému respektování.

01
02
03
04
07
05

© H3T architekti. All rights reserved.