LÉTAJÍCÍ SAUNA, 2010


Vytvořili jsme příležitost. Zavěsili jsme nad řeku kostku, ve které si každý může dát saunu. Zapříčiní-li to větší zájem o stavbu na které sauna (zá)visí, bude to jen dobře. Charakter celé akce nás donutil použít levné materiály (z části recyklované) a jednoduché konstrukční řešení. Doba stavby a instalace nepřesáhla týden.

Životnost stavby je sezónní. Na krátkou dobu byla sauna nainstalována na starém zdymadle v Obříství. Dnes je na nepoužívaném příhradovém mostu řeky Ohře.

Návod k použití: Přivezte si sebou palivové dřevo, případně můžete nasbírat suché větve v okolních lesích. Nezbytnou rekvizitou saunování je loďka. Dávejte pozor při vstupu a hlavně pak výstupu ze sauny. Proud pod saunou je silný. Jako odpočívárnu použijte břeh. Příjemné saunování.

ocenění: Young architect award 2010, kategorie Realizace

1
2
3
4
5

© H3T architekti. All rights reserved.