LÁVKA VOLAVKA, 2013


Městské Zásahy Jablonec 2013

Principilně temporérním objektem Lávky jsme překlenuli regulovanou řeku Nisu v místě, které se nachází na hranici centra města. Lokalita s velmi kvalitními prostorovými hodnotami a dobrými urbanistickými vazbami je v současné době využívána jako parkoviště, a to na obou březích Nisy. Lávka umožňuje nový způsob pohybu v území, odkazuje na problematiku průchodnosti města, která je v Jablonci na mnoha místech nedořešena. Lávka také navádí chodce a případné cyklisty do vnitrobloku na severním břehu řeky Nisy, čímž odkazuje k myšlence využití vnitrobloků a tak i neprostavěných parcel v intravilánu města.

Konstrukčně se jedná o dřevěný sbíjený příhradový nosník o rozponu 6m, který je vyroben ze stavebních prken profilu 120x24mm. Maximální nosnost stavby je 2000kg. Náklady na stavbu 5000kč.

Umítstění lávky je iniciačním aktem, kterým jsme přispěli do Městských Zásahů Jablonec. Lávka je v lokalitě osazena bez povolení příslušných orgánů. Jednak proto, že schvalovací proces by nebyl úměrný významu aktu a také proto, že jistá míra dobrovolné činnosti může lépe vyvolat veřejnou diskuzi nebo dialog mezi obyvateli a radnicí nejen v Jablonci.

Situace
Lavka
Dsc09258w
Dsc09269w
Dsc09252w
Dsc09250w
Dsc09245w
Dsc09238w

© H3T architekti. All rights reserved.