LÁVKA PŘES VODNÍ NÁDRŽ PILSKÁ, 2016


V místě historické hranice Čech a Moravy navrhujeme pěší lávku přes vodní nádrž Pilská. Umístění lávky vytváří možnost propojení turistických tras v okolí vodní nádrže. Lávka je dlouhá 220m a umožňuje přímý přechod ze břehu na břeh. Lávka je navržena jako subtilní konstrukce zapadající do okolní krajiny. Je tvořena 220 sloupky a pochozím prkenným molem. Umístění lávky je symbolickým odkazem na historii tohoto místa.

Návrh vznikl v rámci iniciativy Městské zásahy Žďár nad Sázavou.

02
01
04
06
03
05

© H3T architekti. All rights reserved.