LÁVKA PŘES ŘEKU LUBINU V PŘIBOŘE, 2016


Při přemýšlení nad tématem nového přemostění přes řeku Lubinu v Příboře pro nás byl samozřejmě klíčový ekonomický rámec akce. Snaha snížit investiční a budoucí provozní náklady na přijatelnou mez nás přivedla k rešerši přístupů a finanční náročnosti podobných staveb prováděných různými technologiemi. Výsledek úvahy byl jednoznačný a poukazoval na prefabrikaci ve výrobě a rychlé osazení na předem připravené podpěry při vyloučení vodní stavby.

Urbanistické souvislosti a vhled do historie místa nás zároveň vedl k lapidárnímu řešení, které nebude konkurovat kontextu, ale naopak, v některých klíčových pohledech, podtrhne vedutu města.

Staticky je navržen jednoduchý ocelový rám s pevnými klouby, který je schopen vzdorovat a přenášet ohybové momenty – vierendeelův nosník. V této fázi studie je uvažován jeklový profil, je však možné že bude ekonomičtější profil otevřený (architektonické řešení by toto ovlivnilo pouze nepatrně). Prostý nosník uložený na dvou podporách je prefabrikován. Hlavní nosná konstrukce je ze 3 segmentů smontována na místě a osazena autojeřábem na předem připravené železobetonové podpory. V návrhu je uvažováno s odstraněním stávajích pilířů, je však možné že po odpovídajícím průzkumu a při vhodném stavebním zásahu bude ekonomičtější tyto zachovat.

Ocelová nosná konstrukce je pozinkovaná, zábradlí a zároveň “opláštění” je tvořeno typovými ocelovými pororošty, pochozí plocha z pozinkovaného tahokovu. Ve spodní části vrchní ocelové pásnice je zamýšlené osvětlení LED pásky.

ocenění v soutěži: odměna

01
02
03
04
05
06
07

© H3T architekti. All rights reserved.