KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI OBCHODNÍMI DOMY, 2014


Při uvažování nad budoucím vhodným využitím prostoru mezi obchodními domy jsme zohledňovali několik důležitých aspektů. Asi největší podíl důležitosti měli urbanistické a funkční souvislosti místa. Domníváme se, že pro definování místa a jeho budoucí čitelnost je dobré formovat prostor spíše konkrétním směrem oproti méně uchopitelné univerzalitě, kterou ostatně nabízejí jiné městské prostory (zejména většina náměstí). Prostor mezi obchodními domy jako náměstí nevnímáme a v návrhu akcentujeme spíše jeho lineární charakter a očekávaný pohyb pasantů. Při práci jsme zavedli pracovní název “každodenní tržiště” – tedy prostor pro trhy konané nejen během speciálních příležitostí – svátků, festivalů a jiných výjimečných událostí. To je ústředním motivem návrhu.

Urbanistické a funkční souvislosti nás vedli k návrhu lineárního objektu tržnice, který svým umístěním definuje místo, nabízí prostor pro tržní typ obchodu, ale také umožňuje příjemný pobyt na pěší zóně. Návrh svým uspořádáním zohledňuje oba na sebe kolmé vektory očekávaného pohybu pasantů. Tržnice je průchodná oběma směry, její okolí umožňuje jak pohyb tak spočinutí. Archetypální až tradiční tvarosloví má ambice zpříjemnit do jisté míry neosobní stávající charakter prostoru. Strmá sedlová střecha může být vnímána jako odkaz k historickým nebo tradičním formám architektury a může tak napomoci k osvojení si místa obcí.

Objekt tržnice je dřevěný skelet se sklolaminátovým pláštěm. Povrchy jsou tvořeny kamennou respektive betonovou dlažbou. Dřevěná paluba je zamýšlena z modřínových olejovaných fošen. V prostoru jsou osazeny vhodné kultivary javorů. Specifická je může jevit zvolená forma osvětlení celého prostoru. V návrhu záměrně chybí klasické lampy a jiná vysoká svítidla. Předpokládáme, že osobní ráz místa by lépe navodila svítidla spojená vizuálně i funkčně se samotnou architekturou. V prostoru tržnice jsou navržena kulatá svítidla spuštěná z konstrukce krovu, podstupnice schodiště mezi dřevěnou rampou a pochozí úrovní ulice i schodiště mezi ulicí a sníženou úrovní vstupů do OC Fórum jsou opatřeny svítivými LED pásky. Prvkem osvětlení by měly být i samotné výlohy obchodů.      

Usti 1
Usti 2
Usti 3
Usti 4
Usti 5
Usti 6

© H3T architekti. All rights reserved.