KOLUMBÁRIUM MARIÁNSKY LOM, 2010


Školní práce 06/2010 VŠUP atelier Architektura 1  

Budoucí využití stále funkčního lomu v Mariánské skále nedaleko centra města Ústí nad Labem zůstává stále otevřenou otázkou.

Lom se nachází mezi zoologickou zahradou a přírodní rezervací. Po průzkumu pohřebnictví, celkovému posunu v přístupu veřejnosti a komunikaci se Společností přátel žehu jsme pro toto klidné místo zvolili kolumbárium. Zachováváme přírodní charakter lomu a vstupujeme do něj pouze jednou jednoduchou hmotou uprostřed. Hlavní přístup zajišťuje podzemní chodba od parkoviště pod lomem. Parkoviště také obslouží návštěvníky Zoo a Přístav Labe.

Hlavní hmota je z oceli. Pro každou urnu se vyřízne nový otvor. Tak se bude stále měnit světelná atmosféra - spolu s vnímáním interiéru - až do úplného zaplnění plánované kapacity desetitisíc schránek.

Situace
Rez
Dole v lomu
Pohled do lomu
Uvnitr
Urna

© H3T architekti. All rights reserved.