KAŠNA NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI , 2018


Výtvarné řešení, koncepce

Navrhované řešení kašny na Karlově náměstí v Třebíči má být průnikem několika témat. Samozřejmě nejdůležitější byla pro nás práce s vodou samotnou, její schopností měnit se a přenášet energii. Zároveň jsme chtěli vytvořit dílo takové, které bude umět být úsporné ( bude-li to zapotřebí ) ale třeba i naopak.

Jednoduchá, čistá forma, která může být nositelem významu a která svým řešením umožní s fenoménem vody pracovat ne pouze klasicky. Chtěli jsme také takovou kašnu nebo fontánu, která nebude působit bez vody nepatřičně. Zároveň je v konceptu zohledněn mírně svažitý terén náměstí bez výrazných terénních úprav a zásahů. Voda volně stéká po povrchu

Kruh ( kružnice, kolo) je symbolem spojenectví a pochopení. Je možné hovořit o archetypálním řešení v mnoha souvislostech. Kruh, který se vznáší na třech sloupech.

 

Celkové řešení

Měřítko odpovídá prostoru náměstí, jeho stávající ale také navrhované “struktuře”. Objekt je ve vztahu s lokálními danostmi ( socha, kašna….) ovšem má být také novou místní vrstvou.

Důležité pro nás bylo nalézt takové řešení, které bude téměř beze zbytku fungovat také v zimním období ( přece jenom se to v našem podnebím pásu může blížit i ne úplně zanedbatelným časovým hodnotám ).

Fontánu jsme umístili do zadaného prostoru ovšem nikoliv bezvýhradně. Navrhujeme podrobit toto umístění otevřené diskusi a zvážit její případné posunutí směrem na západ.

 

Technologie

Různé režimy fungování fontány se zdají býti v místě vhodné. 3 vodní trysky umístěné v rovině dlažby nabízejí standardní zážitek z vodního prvku v městském prostředí.

Prstenec bude osazen tryskami pro 2 různé režimy fungování - stékání vodních paprsků po obvodu prstence a nebo jako výrobník mlhy - osvěžovač ovzduší.

Voda je sklonem terénu odváděna do vtokového žlabu a dále do technologických částí fontány.

Osvětlení je uvažováno po obvodu kruhu ve spodní části a slouží k nasvícení padající vody. Pro ostatní režimy fungování je uvažováno bodové osvětlení v dlažbě pod prstencem fontány, které jej případně může nasvítit zespoda. Způsob a potřeba speciálního nasvětlení fontány je k diskusi a mělo by být řešeno v souvislosti s celkovým, řešením umělého osvětlení náměstí.

 

 Materiály a konstrukce

Jedná se o kovovou konstrukci. Prstenec je uvažován jako ocelový prostorový nosník, opláštěn bronzovým zlaceným plechem. Sloupky jsou uvažovány ocelové s povrchovou úpravou. Podzemní prostor a základové konstrukce jsou železobetonové. Vtokový žlab je osazen mosaznými nebo bronzovými hranami. Dlažba by měla být vyspárována tak aby nedocházelo k vymývání vodním proudem.

 

ocenění: 1. místo v soutěži

Vizualizace 22 u3 web
Vizualizace 1 u2 web
Koncept web
Situace web
Pudorys web
Pohled web
Rez web

© H3T architekti. All rights reserved.