KADIBUDKY NA BIENÁLE, 2012


Byli jsme osloveni ke spoluúčasti na obsahovém ztvárnění expozice česko-slovenského pavilonu na Bienále architektury 2012, jejímž kurátorem byl Ján Pernecký. Obsahem expozice byl výběr slovenských a českých autorů, kteří "se architekturou zabývají kriticky a polemicky". 

Rozhodli jsme se prezentovat dílo „Vyhlídkové Latriny pro Každého“. Jedná se o soubor archetypálních objektů rozmístěných po městě. Výběr míst determinuje několik ukazatelů. Pojítkem mezi jednotlivými lokalitami je zajímavý výhled na jeden subjekt (v tomto případě Pražský hrad). Význam zdánlivě banálního objektu nacházíme zejména v rovině kontextu s okolím. Dokumentujeme reakce společnosti a zajímá nás konfrontace lidí s tímto téměř přežitým, avšak ve střední Evropě velmi typickým fenoménem. Snažili jsme se obsáhnout všechny typy městských prostorů a někdy také reagovat na lokální problémy a tímto způsobem na ně poukázat.

foto: Rosťa Zapletal, Ester Havlová

Priklad rozmisteni
 mg 7304
 mg 7316
 mg 7331
 mg 7209
 mg 7213
 mg 7198
R0106
R0057
R0050
 mg 7350
 mg 7364
 mg 7362
Img 2012w
Img 1979w
Img 1987w
 mg 7223
 mg 7227
 mg 7245

© H3T architekti. All rights reserved.