INFOCENTRUM ŠPIČKA VYŠEHRAD, 2014


Studie obnovy interiéru informačního centra Špička na Vyšehradě se soustředí na očištění prostoru od nepřiměřených zásahů z minulých dob. Tento výjimečný prostor někdejší gotické brány vyžaduje citlivý přístup a pochopení jeho historického významu. Současné “kavárenské” uspořádání neodpovídá charakteru informačního centra. Návrh počítá s odtraněním nevyhovujícího a nepraktického zázemí a obslužního pultu. V prostoru zachováváme krb, ostatní prvky jsou odtraněny.

Do prostoru očištěného od nánosů necitlivých zásahů vkladáme solitérní objekt “šuplík”, který svou konstrukcí nijak nezasahuje do původních zdí. Svou hmotou i materiály se jasně identifikuje ako samostatný objekt, naprosto nový prvek v historickém kontextu. Autenticita historické budovy zůstáva zachována, přitom však vnímáme přítomnost něčeho nového.

Vložený objekt v sobě skrývá obslužní pult infocentra, zázemí pro zaměstnance a sklad. Vzhledem k požadavku zachování hygienického zázemí pro návštěvníky je objekt koncipován jako dvoupatrový se zabudovaným schodištěm. Hmotovým uspořádáním a zvolenými materiály (zvenku tmavý kov, zevnitř překližka) objekt vytváří dojem sochy v prostoru infocentra.

Součástí návrhu jsou i multifunkční nástěnné tabule z tmavého kovu s variabilním závěsným systémem a soubor dřevěného mobiliáře.

01
02
03
04
05
08
06
07

© H3T architekti. All rights reserved.