HUDEBNÍ PAVILON V LÁZEŇSKÉM PARKU, 2015


Do prostředí lázeňského parku navrhujeme zcela nový solitérní objekt - pavilon. Je umístěný ve středu travnaté plochy, kompozičně navazuje na nové uspořádání parku a úpravy, které zde byly vytvořeny v rámci revitalizace. Ústředním motivem při práci na studii pavilonu bylo hledání takové formy, která bude dobře fungovat i mimo konání společenských událostí a nebude působit pateticky a prázdně.

Navržený objekt v řešeném území zaujímá jasnou polohu. Stojí ve volném prostoru mezi vzrostlými stromy, které vytváří příjemné zákoutí nebo vegetační kulisu. Pavilon svým umístěním i pohledově nekonkuruje okolním stavbám, nebrání důležitým průhledům v hlavních osách kompozice. Je to stavba obklopená parkem.

Stavba má centrální charakter. Půdorysně se jedná o čtverec o rozměrech 18x18 metrů s kruhovým otvorem uprostřed. Pracujeme s jednoduchými prostředky - čtverec, kruh, sloup, deska - a tím vytváříme prostor pro jeviště.

Na vydlážděné ploše stojí kruhové podium o průměru 10m. Jednoduchá ocelová konstrukce má po obvodu lem z tmavého kovu. Zastřešení tvoří železobetonová deska nesena vždy dvojicí železobetonových sloupů v rozích objektu. Deska je odlehčená kruhovým otvorem o velikosti podia. V otvoru je umístěna jednovrtsvá průsvitná ETFE membrána natažena na zaklenuté konstrukci světlíku. Staticky i pohledově odlehčuje jinak strohou konstrukci z pohledového betonu.

Pro stavbu jsme vybrali trvanlivé a zároveň kontrastní materiály - pohledový beton a ETFE folii.

Pavilon umožňuje různé scénické uspořádání. V místě střešního otvoru nebo na spodní ploše desky je možné umístit osvětlení nebo závěsy pro konání koncertů nebo divadla.

Rozměry a dimenze (kapacita) stavby je navržena s ohledem na průměrné potřeby místa. V případě potřeb je možné stavbu jakkoliv doplnit mobilními způsoby zastřešení nebo rozšíření podia.

 

ocenění: 1. místo ve vyzvané soutěži

3
4
5
6
1
2

© H3T architekti. All rights reserved.