HELLO WOOD, 2018


Navržený objekt třeba chápat v celkovém kontextu hlavně jako proces, nejen jako výsledek činnosti. Vytváří zážitek nejen při jeho používání, ale taky při jeho vytváření. Je výzvou pro všechny zúčastněné, kteří se podílejí na tomto procesu. Objekt je navržen jako hra - nebo skládačka, která ožívá a je připravená na změny. Je vybavená tak, aby nevyžadovala další složitou režii při transportu nebo zabydlování.

Při návrhu vycházíme z tradice stavění májů rozšířené v České Republice i jinde v Evropě. Na návsi se sejde celá vesnice a společně vztyčí vysoký zdobený strom jako symbol jara.

Pro Hellowood vesnici stavíme vertikální chatu, která je stejně jako máj umístěná v krajině jako dominanta. Je budována postupně na zemi a na závěr je vztyčena do své vertikální pozice, která však není finální. Chata je vybavena pojízdnými kolami a může být kdekoliv přemístěna.

 

Vertikální chata se skládá ze tří modulů / obytných pater. Jednotlivé funkce jsou poskládány na sebe jako kostky stavebnice, což se projevuje taky v architektuře a konstrukci objektu. Nejspodnější část je konstrukčně nejtěžší, a slouží jako denní pobytový prostor s kamnama a sezením. Nad ním je umístěné spací patro s vyklápěcími lavicemi. Nejvyšší patro slouží jako otevřená venkovní vyhlídka nebo doplňkové venkovní spaní v letních měsících. Všechny tři podlaží jsou propojeny žebříkem.

Samotná konstrukce věže probíhá na zemi. Všechny části objektu jsou lehce přístupná pro montáž konstrukce. Boční strany s kolama tvoří nosná příhradová konstrukce. Nejnižší část je zateplena a opláštěna zevnitř i zvenku deskovým nebo recyklovaným materiálem, který vytváří na fasádě koláž různých struktur a povrchů. Vnejší opláštění středního modulu může být z části transparetní, z části plné. Vyhlídku tvoří zcela otevřený venkovní prostor, s možností natažení plachty jako stínění nebo dočasné zastřešení.

Nejdůležitější částí procesu je vztyčení věže do vertikální polohy. Těžiště je posazeno do nejspodnějšího modulu pro dosažení stability. Na samotné vztyčení a následné zajištění věže jsou použity lana a žebříky, které jsou nedílnou součástí vybavení chaty. Žebříky jsou použity jako podpěrné prvky, zatímco lana slouží k vytažení do svislé polohy. S instalovanými pojízdnými koly se věž stává zcela jedinečným mobilním objektem. Věž může měnit svou polohu v krajině na větší i menší vzdálenosti. Chata poskytuje jedinečné zážitky jak při jejím zrodu a užívání tak při jejím přesunu.

Chata je pro nás témou návratu k přírodě. Je zjednodušeným příbytkem pro prežití v krajině. Nemusí mít dokonalý design a poskytovat všechno pohodlí co najdeme ve městě. Naopak - vytváří příležitost vystoupit ze své komfortní zóny a zažít jinou realitu, než na kterou je zvyklý. Proto chatu vybavujeme jen minimálně.

 

foto:  Hello Wood, Marcos Llerena, Daniel Kiszler 

Hw18 balazs glodi 10 hw18 mood photos press
 1
 2
 3
 4
1np bw
2 np bw
 doprava lidi
 doprava traktor
Dji 0145 dron marcos llerena
Dji 0137 dron marcos llerena
Vertical cabin004 project photo
1v3a6885 random
Kiszler daniel dsc02410 random
Hw18 balazs glodi 11 hw18 mood photos press
Vertical cabin001 project photo
Vertical cabin002 project photo

© H3T architekti. All rights reserved.