FIESTA NOVÉ SCÉNY, 2012


Zadáním bylo vytvořit na piazzetě Národního divadla místo pro odpočinek s možností letní scény pomocí lešenářského systému Layher. 

varianta elevace

Trojúhelníkovou stavbu umísťujeme do nejméně používaného místa piazzety. Stupně jsou orientované na budovu ND a přeneseně také na Pražský Hrad. Elevace slouží jako veřejnný prostor - nabízí intimitu návštěvníkům která se konstituuje právě změnou horizontálního vnímání prostoru a zejména dění v něm. V době představení slouží jako hlediště. Stavba je opatřena iniciačním mobiliářem, který nabáda k návštěvě kolemjdoucí.

varianta amfiteátr

Architektonické řešení vychází z archetypálního prostorového řešení amfiteatru. Variabilita konstrukce jeho klasickou formu však může upravovat dle lokálních potřeb. Návrh nachází své opodstatnění teprve při výraznější dramaturgické osnově letní scény. Je více divadlem než piazzetou. Je stavbou a arénou - dočasnou monumentální ikonou jinak nehostiného místa. Kruhová stavba má být rozdělena hlavními komunikačními vektory vedoucími přes Piazzetu. Inscenační prostor může samozřejmě volně prorůstat do hlediště a naopak. V době mimo představení by měl být zajímavý vizuální kontakt obyvatel kruhového prostoru. 

varianta šachovnice

Návrh má ambice utvořit veřejný prostor ve kterém si každý najde svoje místo. Zároveň se snaží nenásilně konfrontovat jednotlivé entity pomocí jednoduchého ale zaručeně fungujícího kódu šachovnicového pole, které je však rozehráno nejen barevně ale i horizontálně a také programově. Pomocí čtvercového rastru vyplňujeme nejméně využívaný prostor piazzety. Jednotlivá pole mohou mít různé funkce. Návrh také pracuje výrazně z barvami a texturou materiálů. Celá stavba je vlastně elevací a slouží také jako hlediště. Rozhledna nabídne neobvyklý horizont pohledu nejen na letní Fiestu...

1a
1b
1c
2a
2b
3a
3b
3c

© H3T architekti. All rights reserved.