EXPOZICE RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVY PRAVOSLAVA RADY, 2011


Přání kurátorky výstavy Dity Hálové bylo vystavit co možná nejvíce objektů z  velmi pestré práce Pravoslava Rady. Předběžně byl počet exponátů stanoven na cca 150, různých typů, forem a velikostí.

Hledání inspirace nás zavedlo do keramických ateliérů, kde nás velmi oslovily vysoké regály a police často doslova přetékající uměleckou produkcí. Základní idea byla tedy převést tento objekt do galerijního prostoru v co možná nejjednodušší a nejsrozumitelnější formě.

Rozhodli jsme se tedy celý prostor výstavního sálu UPM rozdělit úhlopříčně asi 20 metrů dlouhým a 5 metrů kvádrem do kterého jsme umístili všechna vystavené díla. Stěny jsme chtěli nechat prázdné. Regál byl dále v průběhu realizace výstavy a výběru exponátů členěn. Optimální rozměr jednoho pole byl 1,4m. Vertikální členění v osnově cca 0,5m.
Výhodou tohoto řešení bylo „zapojení“ vestavěného patra sálu pomocí výstavního systému. Dále vysoká kapacita při relativně malé „zastavěné“ podlahové ploše a také variabilita a možnost dílčích změn i těsně před otevřením výstavy.

Konstrukční i pohledový materiál tvoří surové MDF desky tloušťky 22mm. Sloupky jsou kvůli únosnosti a průhybům zdvojené. Některé místa v regálu jsou zasklená. 
Výborná byla spolupráce s Terezou Hejmovou a Janem Matouškem, kteří se starali o grafický vizuální styl expozice.

 

1
2
3
4
5
1
2
5
6

© H3T architekti. All rights reserved.